உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அட்டவணை:கவிஞன், வெள்ளியங்காட்டான்.pdf

Wikisource Page Game (step-by-step pagelist builder)
Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
விக்கிமூலம் இலிருந்து

படிமம்:தன்னுணர்வு.pdf

தலைப்பு கவிஞன், வெள்ளியங்காட்டான்
ஆசிரியர் கவிஞர் வெள்ளியங்காட்டான்
மூலவடிவம் pdf
மெய்ப்புநிலை மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது. (சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்)
ஒருங்கிணைவு அட்டவணை ஒருங்கிணைவு செய்யப்படவில்லை அல்லது சரிப்பார்க்கப்படவில்லை