உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 5.pdf

Wikisource Page Game (step-by-step pagelist builder)
Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
விக்கிமூலம் இலிருந்து

படிமம்:தன்னுணர்வு.pdf

தலைப்பு குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 5
ஆசிரியர் குன்றக்குடி அடிகளார்
ஆண்டு முதல் பதிப்பு டிசம்பர் 2001
பதிப்பகம் மணிவாசகர் பதிப்பகம்
இடம் சென்னை
மூலவடிவம் pdf
மெய்ப்புநிலை மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
ஒருங்கிணைவு அட்டவணை ஒருங்கிணைவு செய்யப்படவில்லை அல்லது சரிப்பார்க்கப்படவில்லை
தொகுதிகள் [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 1.pdf|1]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 2.pdf|2]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 3.pdf|3]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 4.pdf|4]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 5.pdf|5]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 6.pdf|6]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 7.pdf|7]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 8.pdf|8]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 9.pdf|9]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 10.pdf|10]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 11.pdf|11]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 12.pdf|12]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 13.pdf|13]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 14.pdf|14]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 15.pdf|15]] [[அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 16.pdf|16]]
Pages (key to மெய்ப்புதவி)
{{பக்கம்:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 5.pdf/27}}