அட்டவணை பேச்சு:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பத்தி[தொகு]

1000 எண்ணுன்மிகள் (bytes) உள்ள பக்கங்கள்[தொகு]


 1. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/3 ⇐⇒ 188 எண்ணுன்மிகள்
 2. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/13 ⇐⇒ 640 எண்ணுன்மிகள்
 3. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/14 ⇐⇒ 618 எண்ணுன்மிகள்
 4. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/40 ⇐⇒ 481 எண்ணுன்மிகள்
 5. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/57 ⇐⇒ 740 எண்ணுன்மிகள்
 6. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/58 ⇐⇒ 749 எண்ணுன்மிகள்
 7. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/71 ⇐⇒ 222 எண்ணுன்மிகள்
 8. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/72 ⇐⇒ 208 எண்ணுன்மிகள்
 9. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/81 ⇐⇒ 624 எண்ணுன்மிகள்
 10. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/82 ⇐⇒ 623 எண்ணுன்மிகள்
 11. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/103 ⇐⇒ 862 எண்ணுன்மிகள்
 12. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/104 ⇐⇒ 856 எண்ணுன்மிகள்
 13. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/176 ⇐⇒ 73 எண்ணுன்மிகள்
 14. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/189 ⇐⇒ 85 எண்ணுன்மிகள்
 15. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/190 ⇐⇒ 76 எண்ணுன்மிகள்
 16. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/245 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 17. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/257 ⇐⇒ 95 எண்ணுன்மிகள்
 18. பக்கம்:இவ்வுலகைத் திரும்பிப்பாரேன்.pdf/258 ⇐⇒ 605 எண்ணுன்மிகள்

மேற்கண்டப் பக்கங்களை முதலில் மேம்படுத்தக் கோருகிறேன். ஏனெனில், இவற்றில் பலவகை விக்கிநுட்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பிறகு, புதியவர்களும் மற்றப் பக்கங்களைச் செய்வது எளிதாகும்.--தகவலுழவன் (பேச்சு). 06:48, 10 ஏப்ரல் 2021 (UTC)[பதில் அளி]