அட்டவணை பேச்சு:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பகுப்பு:தானியங்கி பத்தி சீராக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டன--Info-farmerBot (பேச்சு) 04:58, 30 ஜனவரி 2018 (UTC)

1000 எண்ணுன்மிகள் (bytes) உள்ள பக்கங்கள்[தொகு]

இந்நூல் அட்டவணையில், 1000 எண்ணுன்மிகள் உள்ள பக்கங்கள் உள்ளனவா, என ஆய்ந்தறியப்பட்டன.

 1. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/3 ⇐⇒ 132 எண்ணுன்மிகள்
 2. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/4 ⇐⇒ 632 எண்ணுன்மிகள்
 3. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/5 ⇐⇒ 577 எண்ணுன்மிகள்
 4. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/12 ⇐⇒ 129 எண்ணுன்மிகள்
 5. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/26 ⇐⇒ 949 எண்ணுன்மிகள்
 6. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/34 ⇐⇒ 61 எண்ணுன்மிகள்
 7. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/52 ⇐⇒ 620 எண்ணுன்மிகள்
 8. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/54 ⇐⇒ 809 எண்ணுன்மிகள்
 9. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/66 ⇐⇒ 390 எண்ணுன்மிகள்
 10. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/67 ⇐⇒ 968 எண்ணுன்மிகள்
 11. பக்கம்:எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்.pdf/68 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்

மேற்கண்டப் பக்கங்களை முதலில் மேம்படுத்தக் கோருகிறேன். ஏனெனில், இவற்றில் பலவகை விக்கிநுட்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பிறகு, புதியவர்களும் மற்றப் பக்கங்களைச் செய்வது எளிதாகும். --தகவலுழவன் (பேச்சு).