அட்டவணை பேச்சு:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

1000 எண்ணுன்மிகள் (bytes) உள்ள பக்கங்கள்[தொகு]

இந்நூல் அட்டவணையில், 1000 எண்ணுன்மிகள் உள்ள பக்கங்கள் உள்ளனவா என, ஆய்ந்தறியப்பட்டன.

  1. பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/3 ⇐⇒ 389 எண்ணுன்மிகள்
  2. பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/6 ⇐⇒ 439 எண்ணுன்மிகள்
  3. பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/8 ⇐⇒ 554 எண்ணுன்மிகள்
  4. பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/19 ⇐⇒ 693 எண்ணுன்மிகள்

மேற்கண்டப் பக்கங்களை முதலில் மேம்படுத்தக் கோருகிறேன். ஏனெனில், இவற்றில் பலவகை விக்கிநுட்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பிறகு, புதியவர்களும் மற்றப் பக்கங்களைச் செய்வது எளிதாகும். --தகவலுழவன் (பேச்சு).