அட்டவணை பேச்சு:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அறிவிப்புகள்[தொகு]

1000 பைட்டுகளுக்குள் உள்ள பக்கங்கள்[தொகு]

 1. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/345 ~ 0
 2. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/377 ~ 0
 3. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/3 ~ 235
 4. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/414 ~ 496
 5. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/421 ~ 500
 6. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/432 ~ 565
 7. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/408 ~ 690
 8. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/405 ~ 719
 9. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/415 ~ 750
 10. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/401 ~ 873
 11. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/406 ~ 888
 12. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/407 ~ 908
 13. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/422 ~ 920
 14. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/424 ~ 923
 15. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/431 ~ 926
 16. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/412 ~ 948
 17. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/423 ~ 966
 18. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/420 ~ 984
 19. Page:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/419 ~ 998

மேற்கண்டப் பக்கங்களை மேம்படுத்த, குறைவான நேரமே தேவைப்படும். எனவே, முதலில் இவற்றை மேம்படுத்தக் கோருகிறேன்.-- உழவன் (உரை) 06:47, 28 ஆகத்து 2016 (UTC)

தமிழ் எண்கள் - பக்க எண்களாக இடுவது[தொகு]

ஒன்று முதல் பத்து வரை, சிறப்புக் குறியீடுகள் அவசிய தேவையாக உள்ளது. (ocr - எழுத்துணரி வழியாக செப்பமான வடிவம் பெற முடியவில்லை.) (எ.கா.) க - ஒன்று உ - இரண்டு ந - மூன்று ச - நான்கு ரு - ஐந்து ஆறு எ - ஏழு அ - எட்டு கூ - ஒன்பது - பத்து

இவ்வாறான எண்கள் இதற்கு முன்னரே யாரேனும் உருவாக்கியுள்ளனரா? இருந்தால் பதிவிடவும். இல்லையெனில் மாற்று உதவியைக்கோருகிறேன். --அருண்குமார் முனுசாமி (பேச்சு) 11:04, 8 மே 2019 (UTC)