அட்டவணை பேச்சு:The story of saiva saints.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

Sholdn't this book be moved into enwikisource? I can't see any Tamil language text inside. Ankry (பேச்சு) 13:25, 21 மே 2016 (UTC)Reply[பதில் அளி]

Thanks for your contribution here. Many books (10-20books) will be moved to en.wikisource. I am the only contributor doing many targets with my short period of contributing time. I need few more weeks. If you like, you can make a sub category at commons as The Tamil books with English content from c:Category:Books from Tamil Virtual Academy. Here, The denotes CC0 license.While making the sub category, please note that few books title is in English but its content is in Tamil --உழவன் (உரை) 07:24, 24 மே 2016 (UTC)Reply[பதில் அளி]
  • The sub categories available at commons. please populate. How can i move those English books ta.wikisource data to en.wikisource? ( Tamil version: ஆங்கில மொழியில் உள்ள மின்னூல்களும், ஆங்கில தலைப்பும் தமிழ் உள்ளடக்கமும் நூலகளும் அவற்றிற்கே உரிய பொதுவகப் பகுப்புகளுக்கு நகர்த்தப்பட வேண்டும். பின்பு நம் விக்கிமூலத்தில் இருந்து எழுத்துணரியாக்கம் செய்யப்பட்ட தரவுப் பக்கங்களும் ஆங்கில விக்கிமூலத்திற்கு நகர்த்தப்பட வேண்டும். இந்த நகர்த்துதல் எப்படி செய்வது? ) உழவன் (உரை) 04:36, 2 சூன் 2016 (UTC)Reply[பதில் அளி]
@Info-farmer:, you dont have to move the English books along with OCRed pages to English Wikisource. Just create an Index page in English Wikisource there. They have their own in-built OCR system. Then mass-delete the Index and pages from Tamil Wikiosurce. Thanks. -- Bodhisattwa (பேச்சு) 05:40, 17 சூலை 2016 (UTC)Reply[பதில் அளி]
Thanks for your guidance. Now i am populating this category to move en.wiki. Here few other languages are available. So, first identification and then i move. Now i am using low bandwidth. When you (date) come to WCI-2016?-- உழவன் (உரை) 07:08, 17 சூலை 2016 (UTC)Reply[பதில் அளி]
Sorry, but I am not going to WCI due to some family issues. I hope to see you afterwards. -- Bodhisattwa (பேச்சு) 17:50, 17 சூலை 2016 (UTC)Reply[பதில் அளி]
I hope you will solve the issues and it will be pleasured when i meet you.-- உழவன் (உரை) 21:38, 17 சூலை 2016 (UTC)Reply[பதில் அளி]

@Ankry, Bodhisattwa: these PDF books are English books which are available now in en.WS as Indexes and deleted all the relavant books pages here. Thanks indeed for your points. --Info-farmer (பேச்சு) 15:16, 26 சூலை 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]

@Info-farmer:- Thanks for informing. -- Bodhisattwa (பேச்சு) 15:19, 26 சூலை 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]