அறிவுக்கு உணவு/தம்பி! கவனி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to searchதம்பி! கவனி!

சுறுசுறுப்பாயிரு! ஆனால், படபடப்பாயிராதே!
பொறுமையாயிரு! ஆனால், சோம்பேறியாயிராதே!
பற்றற்று இரு! ஆனால், காட்டுக்குப் போய்விடாதே!
இல்லறத்தை நடத்து! ஆனால், காமவெறியனாயிராதே!

வீரனாயிரு! ஆனால், போக்கிரியாயிராதே!
அன்பாயிரு! ஆனால், அடிமையாயிராதே!
கொடையாளியாயிரு! ஆனால், ஒட்டாண்டியாய் விடாதே!

சிக்கனமாயிரு! ஆனால், கருமியாயிராதே;
இரக்கம் காட்டு! ஆனால், ஏமாறிப் போகாதே!