ஆசிரியர்:கவிஞர் வெள்ளியங்காட்டன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அறிஞன் (80 பக்கங்கள்)
 2. ஒரு கவிஞனின் இதயம் கடிதங்கள் (112 பக்கங்கள்)
 3. கவிஞன்-வெள்ளியங்காட்டன் (141 பக்கங்கள்)
 4. கவியகம்-கவிதைகள் (168 பக்கங்கள்)
 5. கால சந்தன் (99 பக்கங்கள்)
 6. தமிழன்-வெள்ளியங்காட்டன் (116 பக்கங்கள்)
 7. தலைவன்-வெள்ளியங்காட்டன் (80 பக்கங்கள்)
 8. துணைவி வெள்ளியங்காட்டான் (135 பக்கங்கள்)
 9. துறவி-வெள்ளியங்காட்டன் (102 பக்கங்கள்)
 10. நெஞ்சை உருக்கும் நீதிக்கதைகள் (106 பக்கங்கள்)
 11. பரிசு-வெள்ளியங்காட்டன் (129 பக்கங்கள்)
 12. புது வெளிச்சம் (139 பக்கங்கள்)
 13. புரவலன்-வெள்ளியங்காட்டன் (141 பக்கங்கள்)
 14. வெள்ளியங்காட்டான் கவிதைகள் (204 பக்கங்கள்)