ஆசிரியர்:திருவள்ளுவர்

Матеріал з விக்கிமூலம்
Перейти до навігації Перейти до пошуку
திருவள்ளுவர்
(கி.மு முதலாம் நூற்றாண்டு – கி.பி. 8ஆம் நூற்றாண்டு)
தமிழ் புலவர்
திருவள்ளுவர்

படைப்புகள்[ред.]