குடும்பப் பழமொழிகள்/அநாதைகள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அநாதைகள்

அநாதைக் குழந்தைக்கு அழுவதற்குச் சொல்லிக் கொடுக்காதே.
-அரேபியா
தந்தை யில்லாத குழந்தை பாதி அநாதை; தாயில்லாத குழந்தை முழு அநாதை.
-யூதர்
பிச்சைக்காரனாக வாழ்வதைவிட, பிச்சைக்காரனாக மடிவது மேல்.
- இங்கிலாந்து

தாயில்லாத மறியை எல்லாக் குட்டிகளும் முட்டும்.

-எஸ்டோனியா

அநாதைக் குழந்தைகளுக்குத் தந்தையரா யிருங்கள்.

-ரஷ்யா