குடும்பப் பழமொழிகள்/உலகத்தோடு ஒழுகல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

உலகத்தோடு ஒழுகல்

மனிதர்களைச் சந்தித்தாலும், பேய்களைச் சந்தித்தாலும். அவர்கள் பேசுவது போலவே பேசவும்.
-சீனா
நீ விரும்பியதெல்லாம் உண்ணலாம், ஆனால் உடை மட்டும் மற்றவர்களைப் போலவே அணிந்து கொள்ள வேண்டும்.
-அரேபியா
நண்பகலில் அரசன் அது நிசி என்றால், நீயும் நட்சத்திரங்களைப் பார்.
-( , , )
ஒருவன் உன்னைக் கழுதை என்றால், கவனிக்க வேண்டாம்; இருவர் சொன்னால், உன் முதுகில் பொதியை ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டியதுதான்.
யூதர்
பலர் செய்வதைப் போல நீயும் செய், உன்னை மக்கள் பெருமையாய்ப் பேசுவர்.
-( , , )
மற்றவர்கள் உரக்கக் கூவினால் நீயும் ஊளையிடு.
-ரஷ்யா
குருடர்கள் நடுவில் நீயும் கண்களை மூடிக்கொள்.
-துருக்கி
எந்த நாட்டிற்குப் போனாலும், அங்கே செய்யத் தகாதவை எவை என்று முதலில் தெரிந்து கொள்ளவும்.
-சீனா
ஒரு நகரத்தில் எல்லோரும் ஒரு கன்றைக் கும்பிடுவதைக் கண்டால். நீயும் அதற்குப் புல்லறுத்து போடு.
-எகிப்து