குடும்பப் பழமொழிகள்/உலக அனுபவம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

உலக அநுபவம்

வீடுதோறும் மண் அடுப்பு உண்டு.
- இந்தியா

மனிதன் நனைந்தா லொழியக் குடிசை கட்ட மாட்டான்;

தலூயில் தட்டி வீங்கினா லொழியக் குனிய மாட்டான்.
-( , , )
மரத்திலே பானை செய்தால், ஒரு முறை தான் சமைக்கலாம்
-( , , )

உலகம் யானைக்கே உதவி செய்யும், எறும்பை மிதித்து

நசுக்கிவிடும்.
-( , , )

ஒவ்வொரு நிமிடமும் உலகை உற்றுப் பார்த்தால்,

எவர்களைப் பாராட்டுவது, எவர்களிடம் துக்கம் விசாரிப்பது?
-( , , )

நீ ரோட்டியுடன் சர்க்கரை சேர்த்து உண்ண

வேண்டுமானால் உலகைப் புகழ்ந்து பேசு.
-( , , )

பாதிக் கோழியை கறிவைத்து, பாதியை முட்டையிட

வைத்துக் கொள்ள முடியாது.
-( , , )
நண்பனை வறுமையில் அறியலாம், வீரனைப் போரில் அறியலாம், யோக்கியனைக் கடனில் அறியலாம், மனைவியைச் செல்வமிழந்த நிலையில் அறியலாம், பந்துவை இடுக்கண் வருங்கால் அறியலாம்.
-( , , )
நாவிதரில் பழையவன், வண்ணாரில் புதியவன்.
-( , , )
பத்து மனிதர்-பத்து நிறம்.
- ஜப்பான்
மூடு பனியை விசிறியால் விரட்ட முடியாது.
-( , , )
கற்கள் மிதக்கும் பொழுது, இலைகள் அழிந்துவிடும்.
-( , , )

திறமையுள்ள நீச்சல்காரர்கள் நீரிலே மடிவார்கள், திறமையுடன் சவாரி செய்பவர்கள் வேட்டையிலே

மடிவார்கள்
-ஜப்பான்
பத்து நாளில் சூடாக்கியது ஒரே நாளில் குளிர்ந்து விடும்.
-( , , )
பண்டைக்காலம் முதல் மாறாமல் இருப்பவை: நீரின் ஓட்டமும் காதலின் போக்கும்.
-ஜப்பான்
ஆயிரம் உபதேசங்களைவிட ஓர் அநுபவம் பாடம் கற்பிக்கும்.
- துருக்கி
(கோவேறு) கழுதை மேலுள்ள பாரத்தில் சேணத்தைச் சேர்த்துக் கணக்கிடுவதில்லை.
-( , , )
உலகிலே ஆதாயம், புகழ் என்ற இரண்டு பேர்கள் மட்டுமே ஓடிச் சாடித் திரிகிறார்கள்.
-சீனா
வீட்டுக்குள்ளே வண்டி செய்யலாம். ஆனால் அதைப் பாதையிலே தான் ஓட்டவேண்டும்.
-( , , )
உலகம் முழுவதும் காகம் கருமைதான்.
-( , , )
நாயின் வாயில் தந்தம் இராது.
-( , , )
சேற்றில் ஓர் அடி வைப்பதை விட, பத்தடி சுற்றிச் செல்வது மேல்.
-( , , )
வல்லவர்களை அடக்க வல்லவர்கள் உண்டு; திறமைசாலிகளைத் தொடர்ந்து திறமைசாலிகள் வருவார்கள்.
-( , , )
வீட்டுக்கு வெளியிலே மனிதருக்கு மதிப்பு குறையும், சரக்குகளுக்கு மதிப்புக் கூடும்.
-( , , )
நீர் கப்பலைத் தாங்கும், அதுவே கப்பலைக் கவிழ்க்கவும் செய்யும்.
-( , , )
வண்டி வந்தால், வழி உண்டாகும்.
-( , , )
வழியை அடைத்து வேலி போட்டால், ஜனங்கள் அதில் ஏறிக் குதிப்பார்கள், வழியை திறந்து வைத்தால், வேலியை உடைப்பதற்கு வேறிடம் பார்ப்பார்கள்.
சீனா

ஒட்டகத்தின் மேலிருப்பவன் திட்டங்கள் போடுகிறான்,

ஒட்டகத்திற்கும் திட்டங்கள் உண்டு.
-அரேபியா
ஈச்ச மரத்திற்கு வேர் தண்ணீரிலும், உச்சி வெய்யிலிலும் இருக்க வேண்டும்.
-( , , )
செத்தது நாய் தான், ஆனால் சவ ஊர்வலம் மிக நீளம்
-அரேபியா
யூதனுடன் சாப்பிடு, ஆனால் கிறிஸ்தவன் வீட்டில் படுத்துறங்கு.
-( , , )

நீதிபதியின் குதிரை (கோவேறு கழுதை) இறந்தால், எல்லோரும் சென்று துக்கம் விசாரிப்பர்; நீதிபதியே

இறந்து போனால், ஒருவரும் போகமாட்டார்.
-( , , )

நீ மிகவும் மென்மையாயிருந்தால், உன்னைக் கசக்கிப்

பிழிந்து விடுவார்கள்; நீ விறைப்பாயிருந்தால், உன்னைத் தகர்த்து விடுவார்கள்.
-( , , )
கிணற்றைப் பனி நீரால் நிரப்ப முடியாது.
-( , , )

ஒட்டகை மேல் உள்ளவனுக்கு முதுகு கூனலில்லை.

-ஆர்மீனியா
ஒரு மேட்டை வெட்டினால்தான் ஒரு பள்ளம் நிரம்பும்.
-( , , )
எங்கோ உள்ள ஃபீனிக்ஸ் பறவையைவிட உள் நாட்டுக் காகம் மேலானது.
-கீழ் நாடுகள்
[ஃபீனிக்ஸ் பறவை இறந்த பின்னும் உயிர் பெறுமாம்; இது கவிஞர்களின் கற்பனை.]
வாள், பெண், பெட்டைக் குதிரை, தண்ணீர் - இவைகளில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம்.
-ஆப்கானிஸ்தான்
நல்ல கனியிலிருந்து கசக்காமலே சாறு வரும்.
-பாரசீகம்
மாவுத்தன் யானைகளாலேயே சாவான், முதலைகள் வளர்ப்பவன் அவைகளாலேயே சாவான், பாம்பாட்டி பாம்புகள் கடித்தே சாவான்.
-சயாம்
போகும்போது பாதை கரடுமுரடு, திரும்பும்போது மென்மையாகிவிடும்.
- தாய்லந்து
தெரிந்த மனிதனின் குணத்தை நாம் போற்றுவோம், தெரியாத மனிதனின் அங்கியைப் போற்றுவோம்.
-( , , )
தேசத்தைப் போல மொழி, அரசனைப் போலப் பிரஜைகள், தாயைப் போல மகள், விதையைப் போல முளை.
-பார்சி
சேற்றிலிருப்பவன் கரையிலிருப்பவனையும் சேர்த்து இழுத்துக் கொள்வான்.
- ஃபிரான்ஸ்
இரண்டு சனிக்கிழமைகளுக்கு இடையிலே எத்தனையோ அற்புதங்கள் நிகழ்கின்றன.
-( , , )

ஒரு பையிலுள்ள அரிவாள், பூட்சுக்குள் இருக்கும் துரும்பு, சாளரத்தின் அடியிலுள்ள பெண்- இவைகள் தாம் இருப்பதை அறிவுறுத்திக் கொண்டே யிருக்கும்.

- ஜெர்மனி
இந்தக் காலத்தில் சுவர்க்கத்திற்குப் போனால்தான் நாம் தேவர்களைச் சந்திக்க முடியும்.
- போலந்து
பூட்ஸ் தேய்வதைவிடப் பாதங்கள் தேய்வது நலமென்றே செல்வர்களும் ஏழைகளும் சேர்ந்து சொல்லுகிறார்கள்.
-( , , )
பெரிய மரம் சாய்ந்தவுடன், ஒவ்வொருவரும் வந்து அதை வெட்டிக் கொண்டு போவர்.
-( , , )
நீ இனிமையா யிருந்தால், உன்னை விழுங்கி விடுவார்கள்; கசப்பா யிருந்தால் உன்னை வெளியே துப்பிவிடுவார்கள்.
-( , , )
தாடியுள்ள பெண்களையும், தாடி வளராத ஆண்களையும் நம்ப வேண்டாம்.
-பாஸ்க்
கேள்வி, கவனம், மௌனம், பொறுமை - இவை நீ கேளாமலே எல்லாவற்றையும் உனக்குக் கற்பிக்கும்.
-பெல்ஜியம்

தானாக ஓடுகிற வண்டியைத் தள்ளிவிட ஆள் சேரும்.

- ஸ்காட்லந்து
ஓர் அறையிலே மரணம்; அடுத்த அறையிலே வாரிசுரிமை.
-( , , )
பாட்டன் வாங்குகிறான், தந்தை கட்டுகிறான், மகன் விற்கிறான், பேரன் பிச்சையெடுக்கிறான்.
-( , , )
நெட்டையா யிருந்தால் இராட்சசன் என்பார்கள்; குட்டையாயிருந்தால் குள்ளன் என்பார்கள்.
-வேல்ஸ்

தந்தையும் தாயும் நமக்குப் பேசக் கற்பித்துள்ளனர்; உலகம் வாயை மூடிக் கொண்டிருக்கக் கற்பித்துள்ளது.

- ஸெக்
இருபதில் அழகன், முப்பதில் பலசாலி, நாற்பதில் செல்வந்தன், ஐம்பதில் அறிவாளி என்றில்லாதவன், பின்னால் அவ்வாறு ஆக முடியாது.
-( , , )
எல்லாவற்றையும் தராசில் நிறுக்க முடியாது.
- டென்மார்க்
இறக்கிறவர்கள் உள்ள இடத்திலேயே வாரீசுகளும் இருக்கிறார்கள்.
-எஸ்டோனியா
உனக்கு மேலானவரிடமிருந்து ஒதுங்கியிரு.
- கிரீஸ்

வைத்தியர்கள், மூடர்கள், உபதேசம் செய்பவர்கள்

இந்தத் தொழில் பார்ப்பவர்களே அதிகம்.
- ஹங்கேரி
முன்னேறாதவன் பின்னேறுகிறான்.
-லத்தீன்
வயிறு நிறைந்தவனும் பட்டினி கிடப்பவனும் ஒரே பாட்டைத் தான் பாடுகிறார்கள்.
-நார்வே
வானம் என்னைப் படைத்தது, பூமி என்னைத் தாங்குகின்றது.
-ரஷ்யா

தெரிந்ததை யெல்லாம் சொல்லாதே, கேட்டதை யெல்லாம் நம்பாதே, முடிந்ததை யெல்லாம் செய்யாதே.

-போர்ச்சுகல்
பாதி உலகம் துள்ளுகின்றது, பாதி அழுகின்றது.
-ரஷ்யா

வீடுதோறும் புகைக்கூண்டு கறுப்பாய்த்தான் இருக்கும்.

- செர்பியா
ஒவ்வொரு கிராமமும் தன் பாட்டையே பாடுகின்றது.
-( , , )
உலகத்தின் இயல்பு இப்படி யிருக்கிறது; பணம் ஒருவன் கையில், பை மற்றொருவன் கையில்.
-சைலீஷியா
வக்கீலிடம் பற்று அதிகமானால் செல்வம் குறைந்து விடும்; வைத்தியரிடம் பற்று அதிகமானால் ஆரோக்கியம் குறைந்துவிடும்; பாதிரியாரிடம் பற்று அதிகமானால் கௌரவம் குறைந்து விடும்.
-ஸ்பெயின்
வெய்யிலும், துக்கங்களும், விருந்துகளும் சவக்குழிகளை நிரப்புகின்றன.
-( , , )
பலர் முகர்ந்த ரோஜாவில் மணம் இராது.
-( , , )
அநுபவத்தை ஆண்டுகளைக் கொண்டு கணக்கிட முடியாது, ஏனெனில் ஒரு மணி நேரத்தில் பல ஆண்டுகளைக் கடத்தி விடலாம்.
-ஸ்விட்சர்லந்து

ஒருவன் யாத்திரை போய்ப் போய்க் கடைசியில் தன் வீட்டுக்கே வருகிறான்; ஒருவன் வாழ்ந்து வாழ்ந்து

கடைசியில் பூமிக்கே திரும்புகிறான்.
-ஆப்பிரிக்கா
எதிலும் அநுபவமில்லாதவர்களுக்கு அழுகுரலும் பாட்டாகத் தோன்றும்.
-( , , )
இந்த உலகத்தில் மூன்று நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள்; தைரியம், புத்தி, நுண்ணறிவு.
-ஆப்பிரிகா
உன்னை நேசிப்பவன் களைப்படையச் செய்கிறான், துவேஷிப்பவன் கொன்றுவிடுகிறான்.
-( , , )
நாவிதரில் பழையவன், வண்ணாரில் புதியவன்.
- இந்தியா
நீரிலே ஆழ்பவர்களைக் காட்டிலும் நிலத்திலே ஆழ்பவர்கள் அதிகம்.
- ரஷ்யா