குடும்பப் பழமொழிகள்/கல்லறை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

கல்லறை

புதைப்பதற்கு எந்த நிலமும் நல்லதுதான்.
-ஜப்பான்

வாழ்க்கையில் முதன்மையான விஷயம் நல்ல முறையில்

அடக்கம் செய்யப்படுதல்.
-சீனா
இடுகாடுதான் குடிக்கூலி குறைவான விடுதி.
- நீகிரோ
பூமிதான் தக்க புகலிடம்.
- இங்கிலாந்து
கல்லறையுள் அரசன் யார்? ஆண்டி யார்?
-( , , )
தங்க முலாம் பூசிய கல்லறைகளினுள்ளும் புழுக்களே உள்ளன.
-ஷேக்ஸ்பியர்
நம்முடைய வாழ்வு சமாதியை நோக்கிச் செல்லும் யாத்திரையாகத்தான் இருக்கிறது.
- இங்கிலாந்து
பொதுவாக எல்லோரும் சந்திக்குமிடம் சமாதி தான்.
-( , , )
வயது கூடக்கூட, நாம் கல்லறையை நெருங்கிக் கொண்டே யிருக்கிறோம்.
-( , , )
கல்லறையிலேதான் ஓய்வுண்டு.
-யூதர்
நாம் வாங்குகிற ஒவ்வொரு மூச்சும் நம் சமாதியை நோக்கி எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வோர் அடியாகும்.
- அரேபியா