குடும்பப் பழமொழிகள்/நோய்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நோய்

கோழிக்கு ஊசிப்புண் போதும்.
- இந்தியா
எப்பொழுதும் நோயுள்ளவனுக்குப் பெயர் ஆரோக்கியசாமி.
-( , ,)

முதல் சாமத்தில் எல்லோரும் விழித்திருப்பர், இரண்டாவதில் போகி விழித்திருப்பான். மூன்றாவதில் திருடன் விழித்திருப்பான், நான் காவதில் நோயாளி

விழித்திருப்பான்.
-( , ,)

நோய் வந்து விட்டால் எந்த வைத்தியரையாவது அழை.

-சீனா
வெளிச்சம் வருகிற சாளரத்தை அடைத்தல் வைத்தியர் வருவதற்குக் கதவைத் திறத்தலாகும்.
-( , ,)
வயிற்றுப் பக்கம் நோயில்லையானால் நோயாளி இறக்க மாட்டான்.
-( , ,)
கால் வலியை மறக்கலாம், தலைவலியை மறக்க முடியாது.
-ஆர்மீனியா
நோய் குணமாகாது என்று தெரிந்தால் இருக்கிற மருந்தை ஒருவன் வீணாக்கமாட்டான்.
-ஜெர்மனி
நோயே ஒரு வைத்தியன்.
-( , ,)
நோயைப் போற்றி வைப்பவனிடம் அது உறவு கொண்டாடும்.
-( , ,)
நோயாளியிடம் பணம் இருப்பதற்குத் தக்கபடி பிணி நீடிக்கும்.
-( , ,)

உடலுக்கு நோய் வந்தால், மனத்திற்கு வந்து விடும்.

-போஸ்னியா
நோயின் தந்தை எவனாயிருந்தாலும், தாய் உணவுக் கோளாறுதான்.
- இங்கிலாந்து
'ஆஸ்துமா' வந்தவர் நெடுநாள் வாழ்வர்.
-அயர்லந்து
முகத்தில் ஒரு பரு வந்து விட்டால் உடலுக்குள் சயித்தான் புகுந்த மாதிரி.
-( , ,)
ஒவ்வொரு பிணியும் ஒரு வைத்தியன்.
-( , ,)
நீடித்த நோய்களுக்குப் பொறுமைதான் மருந்து.
-( , ,)

வரட்சியான இருமல் வந்து விட்டால், எல்லா நோய்களும் தீர்ந்து விடும்.

- வேல்ஸ்
[மரணம்]
மூக்கின்மேல் பரு வந்தால் அது ஆளை மறைத்துவிட்டுத் தானே முன்னால் தெரியும்.
-பல்கேரியா
ஆரோக்கியத்தின் அருமையை நோயில்தான் அறியலாம்.
-ஹங்கேரி
ஈக்கும் இருமலுண்டு.
- இதாலி
நோய் வந்தவுடனேயே அதைக் கவனிக்க வேண்டும்.
-லத்தீன்
நோயின் கசப்பிலிருந்துதான் மனிதன் ஆரோக்கியத்தின் இனிமையை அறிகிறான்.
-கடலோனியா
நோயாளியின் நண்பன் அவனுடைய கட்டில் தான்
- ஆப்பிரிகா
நோயை மறைத்தல் அபாயம்.
-லத்தீன்
நோயைக் கண்டுபிடித்தலே ஆரோக்கியத்திற்கு ஆரம்பம்
-ஸ்பெயின்
வரும்போதுநோய் குதிரைமேல் வரும், நீங்கும்போது நடந்து செல்லும்.
- இங்கிலாந்து
காலந்தோறும் நோயும் மாறுகின்றது.
-( , ,)
தடுமனுக்கு உணவு, காய்ச்சலுக்கு பட்டினி.
-( , ,)
புண்ணும் கட்டியும் எங்கு வேண்டுமானாலும் உண்டாகும்.
-ஜப்பான்
பிணி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் யஜமானன்.
-டென்மார்க்
பிணியே வராதவன் முதல் வகுப்பிலேயே இறந்து போவான்
- இங்கிலாந்து
நோயாளியின் அறை பிரார்த்தனைக் கூடம்.
-( , ,)
நோயாளி எதுவும் பேசலாம்.
- இதாலி
நோயுற்ற காலங்களில் ஆன்மா தன் வலிமையைச் சேர்த்து கொள்கின்றது.
-லத்தீன்
நோய் நாம் யார் என்பதைக் காட்டுகின்றது.
-( , ,)
நோயாளிக்கு தேனும் கசக்கும்.
-ரஷ்யா