"திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
15,461 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  5 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
 
===[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்]]===
1. பாயிரவியல்
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/1.கடவுள்வாழ்த்து]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/2.வான்சிறப்பு]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/3.நீத்தார்பெருமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/4.அறன்வலியுறுத்தல்]]
 
2. இல்லறவியல்
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/5.இல்வாழ்க்கை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/6.வாழ்க்கைத்துணைநலம்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/7.மக்கட்பேறு]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/8.அன்புடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/9.விருந்தோம்பல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/10.இனியவைகூறல்]]
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/11.செய்ந்நன்றியறிதல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/12.நடுவுநிலைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/13.அடக்கமுடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/14.ஒழுக்கமுடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/15.பிறனில்விழையாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/16.பொறையுடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/17.அழுக்காறாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/18.வெஃகாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/19.புறங்கூறாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/20.பயனிலசொல்லாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/21.தீவினையச்சம்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/22.ஒப்புரவறிதல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/23.ஈகை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/24.புகழ்]]
 
3.துறவறவியல்
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/25.அருளுடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/26.புலான்மறுத்தல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/27.தவம்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/28.கூடாவொழுக்கம்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/29.கள்ளாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/30.வாய்மை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/31.வெகுளாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/32.இன்னாசெய்யாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/33.கொல்லாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/34.நிலையாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/35.துறவு]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/36.மெய்யுணர்தல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/37.அவாவறுத்தல்]]
 
4.ஊழியல்
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/38.ஊழ்]]
 
===[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்]]===
1.அரசியல்
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/39.இறைமாட்சி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/40.கல்வி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/41.கல்லாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/42.கேள்வி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/43.அறிவுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/44.குற்றங்கடிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/45.பெரியாரைத்துணைக்கோடல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/46.சிற்றினஞ்சேராமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/47.தெரிந்துசெயல்வகை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/48.வலியறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/49.காலமறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/50.இடனறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/51.தெரிந்துதெளிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/52.தெரிந்துவினையாடல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/53.சுற்றந்தழால்]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/54.பொச்சாவாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/55.செங்கோன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/56.கொடுங்கோன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/57.வெருவந்தசெய்யாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/58.கண்ணோட்டம்]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/59.ஒற்றாடல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/60.ஊக்கமுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/61.மடியின்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/62.ஆள்வினையுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/63.இடுக்கணழியாமை]]
 
2.அங்கவியல்
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/64.அமைச்சு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/65.சொல்வன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/66.வினைத்தூய்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/67.வினைத்திட்பம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/68.வினைசெயல்வகை]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/69.தூது]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/70.மன்னரைச்சேர்ந்தொழுகல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/71.குறிப்பறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/72.அவையறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/73.அவையஞ்சாமை]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/74.நாடு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/75.அரண்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/76.பொருள்செயல்வகை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/77.படைமாட்சி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/78.படைச்செருக்கு]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/79.நட்பு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/80.நட்பாராய்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/81.பழைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/82.தீநட்பு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/83.கூடாநட்பு]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/84.பேதைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/85.புல்லறிவாண்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/86.இகல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/87.பகைமாட்சி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/88.பகைத்திறந்தெரிதல்]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/89.உட்பகை.]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/90.பெரியாரைப்பிழையாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/91.பெண்வழிச்சேறல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/92.வரைவின்மகளிர்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/93.கள்ளுண்ணாமை]]
 
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/94.சூது]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/95.மருந்து]]
 
3.ஒழிபியல்
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/96.குடிமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/97.மானம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/98.பெருமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/99.சான்றாண்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/100.பண்புடைமை]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/101.நன்றியில்செல்வம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/102.நாணுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/103.குடிசெயல்வகை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/104.உழவு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/105.நல்குரவு]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/106.இரவு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/107.இரவச்சம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/108.கயமை]]
 
===[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்]]===
<big>1.களவியல் (ஏழு அதிகாரம்)</big>
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/132.புலவிநுணுக்கம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/133.ஊடலுவகை]]
 
===திருக்குறள் (முப்பால்) இயல் பகுப்பு:===
 
{| class="wikitable"
|-
! திருக்குறள் அறத்துப்பால்
|-
| 1.பாயிரவியல்
|-
| 2.இல்லறவியல்
|-
| 3.துறவறவியல்
|-
| 4.ஊழியல்
|}
 
 
{| class="wikitable"
|-
! திருக்குறள் பொருட்பால்
|-
| 1.அரசியல்
|-
| 2.அங்கவியல்
|-
| 3.ஒழிபியல்
|}
 
 
 
{| class="wikitable"
|-
! திருக்குறள் காமத்துப்பால்
|-
| 1.களவியல்
|-
| 2.கற்பியல்
|}
 
==பார்க்க==
*[[திருவள்ளுவமாலை]]
* [[:wikt:ta:திருக்குறள் அகரமுதலி|திருக்குறள் அகரமுதலி]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[பகுப்பு :அகரமுதலான வரிசையில் படைப்புகள்]]
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/483439" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி