திருவிவிலியம்/பொருளடக்கம் 10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
கி.பி.1723இல் தரங்கம்பாடியில் அச்சான தமிழ் விவிலியப் பகுதி நூலின் படிமம்.

திருவிவிலியம்[தொகு]

திருவிவிலிய‌த்தின் பொருள‌ட‌க்க‌ம் (தொடர்ச்சி)

புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் (The New Testament Books)[தொகு]

மத்தேயு நற்செய்தி[தொகு]
மாற்கு நற்செய்தி[தொகு]
லூக்கா நற்செய்தி[தொகு]
யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி[தொகு]

(தொடர்ச்சி): பொருளடக்கம் 11