பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சுருக்க்-விளக்கக் குறிப்பு அகத்தினை அகம். இளம். இளம்.உரை. இறை கள. & of is] . ஐங்.ஐங்குறு, ஐந. எழு. -- 35 i Gi i ffff" - 35 i fost i. கலிங்.பரணி கலி. கலித். களவியல் கற்பியல் குறள {罗曼麾· சிந்தா. சீவகசிந். சிலப். சிறுபாண் செய்யுளியல் தஞ், கோ. திருக்கோ. திருக்கோவை திருவாய். திருவிருத். தொல், பொருள். நச். நச்.உரை. நம்பி, அகப். நற். நாச், திரு. நாலடி. நீதி.விள. பட்டின. பத்துப்பா பரிபா. புறத்திணை புறம். இபரு திரு. பேரா. பேரா.உரை பொருளியல் மணிமே. மி துரைக், மரபியல் முல்லைப். மெய்ப். தொல்காப்பியம் அகத்தினை யியல் அகநானுTறு இளம்பூரணம் இளம்பூரணர் உரை இறையனார் களவியல் தொல்காப்பியம் உவமவியல் ஐங்குறு நூறு ஐந்திணை எழுபது g; Lf L-liffTiffT lf f35UTif) கவிங்கத்துப்பரணி கலித்தொகை தொல்காப்பியம் களவியல் தொல்காப்பியம் கற்பியல் திருக்குறள் குறுந்தொகை சீவகசிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் சிறுபாணாற்றுப்படை தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் தஞ்சைவாணன் கோவை திருக்கோவையார் திருவாய்மொழி. திருவிருத்தம் தொல்காப்பியம் பொருளதி காரம் நச்சினார்க்கினியம் நச்சினார்க்கினியர் உரை நம்பி அகப்பொருள் நற்றிணை நாச்சியார் திருமொழி நாலடியார் நீதிநெறி விளக்கம் பட்டினப்பாலை பத்துப் பாட்டு பரிபாடல் தொல்காப்பியம் புறத்திணை பியல் புறநானூறு இபருமாள் திருமொழி பேராசிரியம் பேராசிரியர் உரை தொல்காப்பியம் பொருளியல் மணிமேகலை மதுரைக் காஞ்சி தொல்காப்பியம் மரபியல் முல்லைப் பாட்டு தொல்காப்பியம் மெய்ப்பாட்டி யல்