பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(v) (vi) ፵ தோழி பரத்தையர் 25. தலைமக்களுடன் தொடர்புடையோர் (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (xi) கண்டோர் அறிவர் பாணன் Lirrfillit irrfř விறலியர் கூத்தர் இளையோர் விருத்தினர் தேர்ப்பாகன் பிரிவு VII: அகப்பாடல் நோக்கியல் இயல்-25. அகத்திணைப் பாடல்கள் 27. உரிப்பொருள் ஒன்றே நுவலும் பாடல்கள் 28. அகத்திணை நாடகக் காட்சிகள் 29. உள்ளுறை உவமம் 30. இறைச்சிப் பொருள் பிரிவு VII: அகத்திணைச் சிறப்பியல் இயல்-31. திணையால் சிறப்புப்பெயர் பெற்றோர் (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (vili) (ix) (x) நல்லுரு)த்திரனார் பேயனார் கபிலர் மருதம் பாடியஇளங்கடுங்கோ மருதன்இளநாகனார் ஒரம் போகியார் அம்மூவனார் நல்லந்துவனார் ஒதலாந்தையார் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ 32. துறையால் சிறப்புப்பெயர் பெற்றோர் (i) {ii) மடல்பாடிய மாதங்கீரனார் வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார் 364 380 391 39; 394 397 403 405 407 408 410 41 || (447-506) 418 413 439 455 484 507 51s, 511 516 520 526 530 540 545 551. 559 562 572

  1. 72 575