பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/51

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


திணை மயக்கம் 33 புலிகொல் பெண்பால் பூவரிக் குருளை வளைவெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும் குன்றுகெழு நாடன் மறந்தனன் பொன்போல் புதல்வனோடு என்cத் தோனே.” (பெண்பால்-பிணவு (பெண் பன்றி), குருளை-குட்டி: மருப்பு-கொம்பு; கேழல்-ஆண் பன்றி, நீத்தனன். பிரிந்தனன்.) இது கருப்பொருளாலும் முதற்பொருளாலும் குறிஞ்சி; ஆயின் புணர்ச்சி நிகழ வேண்டிய இடத்து ஊடல் நிகழ்ந்தது. ஆகவே இது குறிஞ்சிக்கண் மருதம் ஆகும். - அன்னாய் வாழிவேண் டன்னைஎன் தோழி பசந்தனள் பெரிதெனச் சிவந்த கண்ணை கொன்னே கடவுதி யாயின் என்னது உம் அறிய வாகுமோ மற்றே முறியினர்க் கோங்கம் பயந்த மாறே." (பசந்தனள். நிறம் மாறினாள்; சிவந்த கண்ணை. சினத்தால் சிவந்த கண்ணையுடையாய்; கடவுதிவினவா நின்றாய். இது பூத்தரு புணர்ச்சியால் தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு நின்றது. இது பாலையில் குறிஞ்சி. கருப்பொருளால் பாலை: ஒழுக்கத்தால் குறிஞ்சி. இதில் உரிப்பொருளோடு உரிப்பொருள் மயங்கிற்று. - - கருங்கால் வேங்கை வீயுகு துறுகல் இரும்புலிக் குருளையின் தோன்றும் காட்டிடை எல்லி வருநர் களவிற்கு நல்லையல்லை நெடுவெண் நிலவே." (வீ-பூ; துறுகல் - குண்டுக்கல்; எல்லி - இரவு: நல்லை அல்லை - நன்மை தருவாய் அல்லை) இது கால மயக்கம். குறிஞ்சியில் வரவேண்டிய கார் காலத்திற்குப் பதிலாக வேனில் வந்தது. வேங்கை பூத்து உதிருங்காலம் வேணிலா தலின் இங்ஙனம் உரைத்தார். 3. ஐங்குறு-265 4. டிெ-366, 5. குறுந்- 47 அ-3