பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/639

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பின்னிணைப்பு-3 பொருட்குறிப்பு அகராதி (எண், பக்கஎண்) . . نویچ அகத்திணை 1, 4, 16 அகத்திணைச் சிறப்பியல் 507 அகத்திணைப் பாகுபாடு 14 “அகத்திணை மாந்தர்-310 அகத்தைச் சார்ந்த புறம் - 17 அகப்பாடல் நோக்கியல் 417 அகப்பொருள் விளக்க ஆசிரியர், 381, 466 அகப்பொருள் விளக்க நூலார் 146 அணிலாடு முன்றிலார் 579 அகன் ஐந்திணை 17 அக்திக்கோவை ஆசிரியர் 21 அந்துவனார் 554 அம்பல் 97 அம்மூவனார் 510, 545, 548 அய்யர், டாக்டர் 262 'அய்யவாரு 259 அtசிற் கிழார் 263 அருத்தாபத்தி 249 அலர் 97 அல்ல.குறிப்பிடுதல் 94, 463 அறத்தொடு நிலை 522 அறத்தொடு நிற்றல் 166, 210, 370 அறபு நாட்டார் 248 அறிவர் 240, 394 அனுரணன த்வனி 505 168, ஆமூர் மல்லன் ஆய்ச்சிமகன் 280 ஆலங்குடி வங்கனார் 252, 535 ஆவணக் களரி * இட்டுப்பிரிவு 159 இயற்கைப்புணர்ச்சி 48 இரவுக்குறி 87, 91 இரவுக்குறி இடையீடு 96 இராகவய்யங்கார், - மு. 30, 210 265, இராஜாஜி 255 இராஜேந்திரப்பிரசாத் 252 இருகாமத்திணையேரிகள் 243 ருவரும் உள்வழி அவன் வர வுணர்தல் 86 இல்லறநெறி 246 இளங்கடுங்கோ, மருதன் 265 இளங்கடுங்கோ, மருதம் பாடிய 24, 510, 526 . இளநாகனார் 25, 510, 570 இளநாகனார், மருதன் 265, 437, 570 இளமை கூறி மறுத்தல் 101 இளவழகனார் 181 இறைச்சிப்பொருள் 486 அகநானூற்றில் 500 ஐங்குறுநூற்றில் 488 கலித்தொகையில் 502 குறுந்தொகையில் 494 திருக்கோவையாரில் 504 நற்றிணையில் 497 விளக்கம் 486 இற்செறிப்பு 143, 181, 370, 469 蠱一 உடன்போக்கு 180, 190, 207, 372 உணர்ப்புவயின் வாராஊடல் 238 உரிப்பொருள் 12 உலகவழக்கு 421 - உள்ளப்புணர்ச்சி 49, 50, 291 உள்ளுறை உவமம் 455 அகநானூற்றில் 471 அமைக்கும்முறை 457 ளம்பூரணர் விளக்கம் 485 உவமம் கூறுவோர் 459 உள்ளுறையின் சிறப்பு 482 உள்ளுறைவகை 485 எட்டுத்தொகையில் 461 ஐங்குறுநூற்றில் 461 கலித்தொகையில் 475 குறுந்தொகையில் 465 சிறப்பு - 482 நச்சினார்க்கினியர் விளக்கம் 487