பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/640

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


624 அகத்திணைக் கொள்கைகள் நற்றிணையில் 468 பத்துப்பாட்டில் 479 ஆ. ஊடல் 235 ஊரலர் 181 参育 எதிர்ப்பாடு 48 6's ஏதீடு 160 恕 ஐந்திணை 14, 16 ஐந்திணை எழுபது 205 ஐந்திணைக் கைகோள் 201 ஐந்திணைச் சூழல் 19 ஐந்திணைநெறி 1, 19 ஐந்திணைப் பரத்தை 264 ஐ. நா. அவை 255 ஒ ஒருவழித் தணத்தல் 104, 169 స్త్ర ஒதலாந்தையார் 190, 295, 510, 559, 570 ஒாம்போகியார் 24, 241, 265, 396, 510, 540, 542, 543, 544 ஒரில் பிச்சையர் 395, 598 ஒர்ே உழவர் 580 ஒள ஒளவையார் 265 ః கபிலர் 21, 44, 45, 75, 77, 169, 211, 263, 274, 304, 347, 438, 5 i (), 520 கம்பராமாயணம் 17, 547 கம்பன் 547 கடல் சார்ந்த இடம் 24 а шца зr r t 190, 581 கரணம் 195, 197, 200 கரணம்பற்றிய குறிப்புகள் 213 கருப்பொருள் 12 கலிங்கத்துப்பரணி 39 கல்பொரு சிறுது ை யார் 582 கல்லாடம் 46 கவைமகன் 583 களவியல் மரபுகள் 193 களவியலுரையாசிரியர் 27, 40, 45, 258 களவில் பாலை 560 களவு 40, 47 களவுபற்றிய விளக்கம் 40 களவு த்மிழர் முறை 43 களிறு தரு புணர்ச்சி 160 கற்பில்பாலை 560 கற்பியல் மரபுகள் 268 கற்பு-விளக்கம் 196 r 蕊。撐 காடு சார்ந்த இடம் 22 காதற்பாங்கு 1 காமக்கண்ணி யார், 132, 134, 437, 575 காமக்கட்டம் 49 'காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவி 301, 499 காமப்புணர்ச்சி 49 கார்க்கிபன், நெய்தற் 437 காரைக்கால் அம்மையார் 212 காலப்பாகுபாடு 9 கால மயக்கம் 33 காலெறி கடிகையார் 585 வெறியாடிய கு குடும்பவிளக்கு 233 குப்பைக்கோழியார் 40, 287 குமரகுருபார் 535 குலமுறை கூறிமறுத்தல் 110 குறிஞ்சி 20 குறிஞ்சிக்கலி 319, 447, 449 குறிஞ்சிப்பாட்டு 3, 45, 113, 169, 479, 522 குறியிறையார் 600 குறைநயப்புக்கூறல் 114 குறையுற உணர்தல் 82 குன்றம்பூதனார் 3 ງູ, "கூடுபருவம் 246 கூவன்மைந்தன் 589 ‘கூறுதலுறுதல் 65 綏聯蕊 கைக்கிளை 18, 269, 270 அறிந்த 281 அறியா 281 ஆண்பால் 280 கென கொண்டுதலைக் கழிதல் 192 கென செளதமனார், பாலைக் 437