பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/641

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பொருட்குறிப்பு அகராதி 625 - 邮瘤 சாடை பேசுதல் 236 சாதி வேறுபாடு 258 சாத்தன் 551 இ சிந்தாமணி 44, 45 சிலப்பதிகாரம் 8 சிலம்புஅணி நோன்பு 220 சிலம்புகழி நோன்பு 207, 217, 219 220 சிறிய திருமடல் 124, 573 சிறுபாணாற்றுப்படை 27 சிற்றெட்டகம் 342 இ: சீவகன் தேசிகப்பாவை கூட்டம் 45 - ξα சுந்தரர்-பரவையார் 212 சுப் புசெட்டியார், ந. டாக்டர் 246 تنقية சூதக ஒய்வு 293 செ செட்டிநாடு 249 செம் புலப் பெய் நீாார் 590 செய்யுள் வழக்கம் 420 சே சேக்கிழார் 212 சேட்படை 104 Gঞ্জ சோமசுந்தரபாரதியார், நாவலர் 275 சோழன் கல்லுரு)த்திரன் 23, 275 - - 盟 தஞ்சைவாணன் கோவை 411 தமரிற்பெறுதல் 204, 209 தமிழ் 3 தருமதத்தன்-விசாகை 45 தலைமக்கள் 312 தலைமகள் 321 தலைமகன் 316 தலைமக்களுடன் உறவுடையோர் 339 - செவிலி 351 தலைவியின் தந்தை 348 தோழி 364 r நற்றாய் 340, 346 பரத்தையர் 380 பாங்கன் 361 தலைமக்களுடன் தொடர்புடை (3шггff 39 і அறிவர் 394 இளையோர் 408 கண்டோர் 391 கூத்தர் 407 தேர்ப்பாகன் 411 பாணன் 397 பார்ப்பார் 403 விருந்தினர் 410 விறலியர் 405 தனிநாயக அடிகள் 253 தனிமகனார் 591 தி திணை 31, 32 தினை உணர்ச்சி 32 திணைக் கலப்புமணம் 540 திணைமயக்கம் 1, 31, 32 திணைமாலை 83 திணைமாலை நூற்றைம்பது 397 திணையால் சிறப்புப் பெயர் பெற்றோர் 510, 545 அம்மூவனார் (நெய்தல்) 510, 545 | 334 (மருதம் ) 510, 26 இளநாகனார்.(மருதம்) 510,530 ஒதலாந்தையார் (பாலை) 510, 559, 570 ஒரம் போகியார் (மருதம்) 510, 540 கபிலர் (குறிஞ்சி) 510, 520 நல்லந்துவனார் 510, 551 తి (ரு) த்திரனார் (முல்லை) பெருங்கடுங்கோ (பாலை) 510, 562, 564, 571 பேயனார் (முல்லை) 511, 516 திருமங்கையாழ்வார் 572 திருமணமுறைகள் 202 இருமருதந்துறை 243 திருமருதமுன்றுறை 243 திருவள்ளுவர் 258, 265, 380, 438 திருவாய்மொழி-99, 573, 576 திருவிருத்தம்-8, 575