பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/642

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


626. அகத்திணைக் கொள்கைகள் துறை-47 தே தேய் புரி பழங்கயிற்றினார்-592 தெரழுந்துர்-378 தி நக்கண்ணையார்-280, 281 நக்ரேர்-265 நடுங்க நாட்டம்-85 நந்திக் கலம்பகம்-398 தம்பிள்ளை-99 நம்மாழ்வார்-8, 99 நரிவெரூஉத் தலையார் 551 நல்லந்துவனார் 209, 299, 510, 551, 552, 555 நல்லுருத்திரனார் 271, 454, 511, நற்றாய் 346, 351 நா நாடக வழக்கு -20, 439 நாண நாட்டம் 85 நாற்கவிராச நம்பி 342, 351 நித்திய விபூதி 99 நிலத்திணை 251 நிலப்பாகுபாடு 7 நிலவழிப் பிரிவுகள் 250 நீ நீர்த்திணை 250 ெ Дѣ நெடுவெண்ணிலவனார் 149, 602, நெய்தல் 24 நெய்தற் கலி 477 瑟剿 பகற்குறி 87, 87 பகற்குறிஇடையீடு 90 பட்டினப்பாலை 243 பதடி கைலாம் 603 பதிற்றுப்பத்து 303 பரணர் 254, 253, 265 பரத்தையர் 380 ಆಕ್ಟ್ರಹಿಸಿ பிரிவு 9, 244, 256, பரிபாடல் 4, 209, 271 பரிமேலழகர் 4, 235, 242, 23 "பர்கெட்-மி-நாட் 28 . · · · LI !! అబ్జ சான்ற புலனெறிவழக்கு பாடல் மாந்தர் 5 பாண்டிக்கோவை 69 பாரதியார் 380 பாரதியார், நாவலர் 286, 303 பாரதிதாசன் 233 பார்ப்பார் 403 பாலைநிலம் 21 สู# பிரகத்தன், ஆரிய அரசன் 3, 169 பி: கத்தன், யாழ் 522 பிரிவு வகைகள் 288 ஒதற் பிரிவு 253 காவற் பிரிவு 254 பகைதணிவினைப் பிரிவு 255 பரத்தையிற் பிரிவு 256 பொருட்பிணிப் பிரிவு 256 - வேந்தர்க்குற்றுழிப் பிரிவு 255 பிள்னை எஸ்.கே. 14

  • .

புணர்ச்சியுணர்தல் 80 புணர்தற் குறிப்பு 49 புலனெறி வழக்கம் 74, 420 புலவி 235 ಆಶ್ವಕ್ಗಣTಖ 212, 226, 242, 263, 66 புனல் தரு புணர்ச்சி 160 !-b பூத்தரு புணர்ச்சி 33 பெ பெரிய திருமடல் 573, 574 பெருங்கடுங்கோ, பாலை பாடிய 22, 320, 437, 562 பெருங்குன்றுார்க்கிழார் 263 பெருந்திணை 282, 283, 302 இளமை தீர்திறம் 282, 292, 297 ஏறிய மடற்றிறம் 282, 288 தவறான முடிவுகள் 285 தேறுதல் ஒழிந்த் காமத்து மிகு திறம் 282, 297 பெண்பாற் 302 மிக்க காமத்து மிடல் 282, 304, 306 308 பெருந்திணை ந்திணை-ஒப் நோக்கு 287 岛 தி ஒப்பு (3 is பேராசிரியர் 58, 97, 104, 106,114, 勘 180, 258, 344, 423, 460,