பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/644

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பிழை-திருத்தம் குறிப்பு: கவனக்குறைவால் பிழைகள் நேர்ந்து பிழைமலிந்த சருக்கம் ஆயிற்று முக்கிய பிழைகட்குமட்டிலும் திருத்தம் போடப் பெற்றுள்ளது. விடப்பெற்றுள்ள நிறுத்தற் குறிகளைப் பெய்து படித்துக்கொள்க. பக்கம் ຂ ຖົ່ பிழை திருத்தம் 6 9 செல்லுதல் சொல்லுதல் 38 6 மெழிாட மொழிப 98 16 அம்பர் அம்பற் 129 2 கெழுகை கெழுதகை 129 3 உஉையோன் உடையோன் 142 1 Vij Viji 148 32 புறமொழியாக புறமொழியாக' 159 26 பாங்கிகுக் பாங்கிக்கு 160 1 (அ.கு) திருக்கோடையார் திருக்கோவையார் 165 16 தலைவியையை தலைவியை 174 1 (அ.கு) வகையில் படர்ந்து வகையில்; படர்ந்து 177 17 அன்று.எனவே அன்று. எனவே 193 1. மரபுகன் மரபுகள் 203 24 விரைபொருட்... வரைபொருட்... 208 4 (அ.கு) களவிளல் களவியல் 222 25 அவனை ஒன்று அவனை ஒன்றும் 232 10 நன்றாய்க்குக் நற்றாய்க்குக் 254 1 அறயாமையைக் அறியாமையைக் 263 20 6 (6) 269 1 VI IV 273 7 (அ.கு) 274 பக்கத்திற்குக் கொண்டுபோகவும் 279 22 மறைவது மறைவது 314 1 (அ.கு) களி கலி 316 29 மகளே மகனே 323 11 கூந்தளுடையவள் கூந்தலுடையவள்