பக்கம்:அகத்திணைக் கொள்கைகள்.pdf/645

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பிழை-திருத்தம் 331 343 445 479 481 484 485 487 489 494 495 543 552 553 564 578 580 588 589 598 599 599 601 603 608 613 615 616 617 620 624 624 624 30 ஒப்பரவு 2 (அ.கு) ஐற்குறு 11 பொதுதற்கு 5 பத்துபாட்டில் 5-6 தலைவியாக...ம் 1. இறைச்சிப் பொருன் 12 கூறியுள்ளார்கள் 20 செய்வாயாக 12 இது பாடல் (4) ஒய்குவரை 6 லோழி 1(தலை) அகத்திணையால் 29 இாங்கல் 11 வாம்மைக்கும் 8 சித்தரிப்பர் 4 வாழ்த்வதுதாகின்ற 22 விஞர் - 22 களிப்பர் 19 குராஆள்(பா) 13 என் - 3 நிரையும் 12 (iii) 3 (பா) குறையிறைப் 10 யதோ 4 றிற்றல் 10 பறறி 2 (பா) இரம்கல் 14 L-Iறiபடு. 辱避 14 மட்ல்ம்வி 9. கர்வோன 22 நீரில்பிச்சையர் - 11 தி வறியாடிய 46 செளதமனார் ஒப்புரவு ஐங்குறு பொதுவற்கு பத்துப்பாட்டில் தலைவியாகவும், இறைச்சிப்பொருள் கூறியுள்ளார்கள்" செய்வாயாக' இது: ஓங்குவரை தோழி திணையால் இரங்கல் வாய்மைக்கும் சித்திரிப்பர் வாழ்த்துவதாகின்ற கவிஞர் களிக்கும் ஒரு விளையாட்டு. குராஆன் %Ꭲ6üᎢ நீரையும் (ii) குறியிறைப் iதோ நிஜேல் பற்றி - இரங்கல புறப்பட்டு. மடல்மா நுகர்வோன் ஒரில்பிச்சையார் வெறிபாடிய கெளதமனார்