பக்கம்:அகத்திய முனிவர்.pdf/48

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

இருப்பு. 4l பொதியமலையை ஞானநிலையமென வானவரும் வணங்கிநின்று வழுத்தியேத்துகின்றார். இவர் சார்ந்திருந்த பின் தண்டகவனம் விண்டலமும் புகழ விளங்கியிருந்தது. .. தணடகம இவர் தண்டிகவனத்தின் இடையிலிருந்த பொழுது தான் இராமர்க் முதல்முதல் இலட்ஹிந்து கன்-இ. அவ் விமூர்த்தி இஞ்ஞன் மூத்தில்.பக்திக்இன். அரியபல சீர்த்திகளே யடைந்து விளங்கினர். தம் ம of . வியையும «ա-ւԿօծայկւք உடன அழைததிக கொண்டுஅெல்வள்ளல வனம் புகுதுல வாலகல்லியா முதலிய முனிவூர், கணிகின் இனிய் அர்ைகளாடி ஆணடுக் சிலகாலத் தந்தி. யிருநது திவாககு வ்ேண்டிய ஆதரவுகளைச்செய்து பின், שי 于 திக்கணணரை iேந்து கண்க்,ாா: அவர்ஐைம்.இ டT ஜி.புத் * கிய அருந்தவ முனிவர்ா: 'உம்பிரும் 1.புகழும் உயரியூல், To டையவர். இடாலதனுற சோலைசென் றெய்தின்’ (இராமாயண்ம்): என்றபடி எய்திப் பணித்தபொழுது அவர்,அகமகிழக. கழு விஞ் ர். த மட ம் இல்கள் விம்ல் விருக் தினதா ய்த்து தங்இ யிருக்கும்படி இராமரை அவர் மிக விரும்பிகவேண்டி ෂද්‍රි. Hi-5 4ங் 1.

அன்றுமுதல் இன் அவன்' ய ான41இத; தவமெல்லாம் அரசேடேன்னி.யின்.அனக்கன் தத்தனையாக் தத்துகின்றேன்

இருந்தருள்க விருத்தாகனங்கால்' என்று.ஆர்.விழ்ைந்து மொழிந்தார் கல் அவர் அருள் மொழிகஷேக் கேட்டு. அவ் அன்னல்ங்கின்சித்து ஐயின்ே' என் உளளம,அகத்தியுரைக்