பக்கம்:அகத்திய முனிவர்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

61 குணம்

  மானமதாணி ஆணியிற் றாங்கல்;
  அழுக்கா றின்மை; அவாவிற் றீர்தல்;
  அருந்துயர் உயிர்கட் கிருந்த காலை
  அழல்தோய் வுற்ற மெழுகே போலக்
  கழலு நெஞ்சிற் கையற் றினைதல்;
  பன்னருஞ் சிறப்பின் மன்னுயிர்த் தொகைகட்கு
  அறிவும், பொறியும், கழி பெருங்கவினும்,
  பெறற் கருந் துறக்கமும், இறப்ப வூங்குத்
  தம்மினும் வேண்டுமென் றெண்னும் பெருங்குணம்;
  வாக்கொடு சிவணிய நோக்கின் மீக் கொள
  அறம்பெரி தறைதல்; புறங்கூறாமை;
  வாய்மை, கல்வி, தீமையிற் றிறம்பல்;
  இன்மொழி யிசைத்தல்; வன்மொழி மறத்தல்;
  அறிவு நூல் விரித்தல்; அருமறை கழறல;
  அடங்கிய வறைதல்; கடுஞ்சொல் விடுத்தல்;
  காயத் தியைந்த வீயா வினையுள்,
  அருந்தவம் தொடங்கல்; திருந்திய தானம்;
  கொடைமடம் படுதல்; படைமடம் படாமை;
  அமரர்ப் பேணல்; ஆகுதி அருத்தல்;
  ஒழுக்க மோம்பும் விழுப்பெருங் கிழமை;
  உடம்பிடி யேந்தி யுடல்தடிந்திடுமா
  ரடைந்த காலை அவணியல் துயரம்
  தேரா ரல்லர், தெரிந்தும் ஆருயிர்
  பெரும்பிறிதாக விரும்பிண மிசைஞரின்
  ஓராங்குப் படரா மாசில் காட்சி;
  ஐம்பெரும் பாதகத் தாழி நீந்தல்;
  இந்தியப் பெரும்படை யிரிய நூறும்