பக்கம்:அகநானூறு-மணிமிடை பவளம்-மூலமும் உரையும்-2.pdf/424

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மூலமும் உரையும்

பிற்சேர்க்கை : 2

புலியூர்க்கேசிகன் k 409

மணிமிடை பவளத்தால்அறியப்படும்

564

பல்வேறு ஊர்கள்

அரிமணவாயில் 266 செல்லுரர் 129,216 அலைவாய் 266 தகடுர் - 212 அழுந்தை 196 தொண்டி 290 ஆமூர் 15 நீடுர் - 266 ஆலங்கானம் 175 பாரம் 152. இடையாறு 141 பாழி t 142. உறத்துர் 266 புகா அர் 181 உறந்தை 137, 226, 237 போஒர் 186 ஊணுரர் 220.227 மருங்கூர்ப்பட்டினம் 227 கழா அர் 222 மாந்தை 127 கழுமலம் 270 முசிறி 149 காமூர் 135 மோகூர் - 251 காவிரிப்படப்பை 205 வஞ்சி 216, 226 குழுமூர், 168 வாகைப் பறதலை 129 குறுக்கைப் பறந்தலை 145 வாகைப் பெருந்துறை 219 கூடல் 149, 253 வெண்ணிவாயில் கொற்கை 130, 201, 296 வெண்மணிவாயில் 246 சாய்ச்சானம் 220 வேம்பி 249

சிறுகுடி 269,300 வேளுர் 166