பக்கம்:அடியுங்கள் சாவுமணி.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


E:

இன்றைய ச மு ம் நேர்மாமுன பண்பு

களின் வளர் ப் பண்ணேயாக - எதிர் மறைகளின்

போஷிப்பு கிலேயமாக - உள்ளது.

கவனாகரிகத்தின் பகட்டுதலைக் காண்கிருேம். இரும்பின் இயந்திரச் சிரிப்பைக் கேட்கிருேம். செல் வத்தின் டாம்பீகத்தை உணர்கிருேம். அறிவின் பெரும் சக்தியை அறிகிருேம்.

அதே வேளையில் பக்கத்திலேயே காட்டுமிராண் டித்தனத்தையும், பழங்கால முறைகளையும், தரித்தி சத்தின் பயங்கரக்கொலுவையும், அறியாமையின் வியாபகத்தையும் கண்டு உணரலாம். .

பட்டணங்களுக்கு நேர்மாருண்பட்டிக்காடுகளைப் பற்றிச் சொல்லவில்லை. க ரி க ம் மத்தாப்பூப் பகட்டும் சிக்தி ஒளியுறுத்துகிற நகரங்கள் கூட மனிதவர்க்கத்தின் செயலற்ற தன்மையை எடுத்துக் காட்டும் கிரகங்களாக உள்ளன என்பதை யாரும் உணரமுடியும்,

புதுயுக மாதிரிகளாக அமைக்கப்பெற்ற பெரிய பவனங்கள், மாடிகள், உல்லாச மாளிகைகள் அலங் காரப் பெயர்கள் ஏற்ற ஆடம்பர கி லே ய ங் க ன் இருக்கின்றன. -

அதே தெருவிலே, சாக்கடையேசரத்திலும், சஸ்தாவைச் செப்பனிடக் .ெ க ச ட் டி ய கற்கன் மேலும், கடைகளின்வெளிப்பலகைகளிலும் ரயில்வே கிலேயங்கள் முன்னிலும் ஒண்டிக்கிடக்கின்ற ஆயிச மாயிரம் மனித உருவங்களும் உண்டு.