பக்கம்:அடியுங்கள் சாவுமணி.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


డ్ల

கின்ற தொழிலாளி எதிர்காலத்தைப் பற்றி இன் பக் கனவு காண்பதால் என்ன பிரயோசனம்?

தனது வாழ்க்கையைப் பற்றி அவுன் எண்ணப் புகுத்தால், - இனி என்ன செய்யலாம்:நமக்கு வேலை போய்விட்டால் வயிற்றுப்பாட்டுக்கு என்ன செய் ലക്സ് பிழைப்பதற்கு வேறு என்ன செய்ய வேண் டும் கமக்கு வியாதி வந்தால் எ ன்ன செய்வது: பெண்டாட்டி பிள்ளைகளைக் காப்பாற்ற என்ன செய் வது? - என்ன செய்வது, என்ன செய்வது என்கிற பிரச்னைகளே பயங்காட்டும். மூளையைக் குழம்புச் செய்துவிடும்

உழைப்பவர்களுக்கு உலக ம் விதித்திருக்கிற வர்த்வு, அவர்கள் உலகில் உயிர்வாழும் வரை உழைததேயாக வேண்டும் என்பது. உ ை த் து ஆத்துச் செத்துக்கொண்டே வாழ் கி ற வர் க ள், சிெத்துச் சேர்த்து உழைத்து அலுக்தி மூ ச் ைச விட்டு உண்மையாகவே செத்தியபோகும் போது

தன் ஒய்வும், வாழ்க்கைப் பிரச்னைகளிலிருந்து விடு தத்துக் பெறமுடியும், இன்றைய சமுதாய அமைப் பிஆே.

உழைப்புவர்களுக்கு கோய் வரக்கூடாது. கேர்ய் வதோல் அவர்கள் சிக்கிரம் சாவது நல்லது. ஆளுல் மரணம் என்ன எல்லோருக்கும் சுலபமாகவா வர்து விடுகிறது; அதனுல் கேசங் ங்ேகினுலும் உள்ளக் கலுக் கிங்குவதில்லை, கடன் சுமை நீங்குவதில்லை. ைஆத்திக் கேது ஆள்தேறப் போவதுமில்லே, இது அகத்துக் இேவையான சுத்தான, சி:ைஉகது. கல்ல வைத்திய வசதிக