பக்கம்:அடியுங்கள் சாவுமணி.pdf/29

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


2?

அலுவல்களே கவனிக்கவே கோமில்லாது. அவகாச மற்று, உழைத்து அலுக்கிற போது, கோய்கொடி கள் வராது காப்பது எங்கே!

உழைப்பினுல் வரும் பணம் அன்ருடச் செல வுக்கே சரிக்கட்டி வராத போது, சாதாரணச் சாப் பாடு, உடை முதலியவற்றுக்கே கட்டிவராத போது சத்தான உணவுகளுக்கும், டானிக்குகளுக்கும்.வியாதி வந்தால், மருந்துகளுக்கும். டாக்டர் பில்லுக் கும் கொட்டி அழப்படுவதற்கு ஈடாவதேது!

எவரது பெட்டிகள் நிரம்புவதற்காக உழைத் தார்களோ, எவர் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக தங் கள் உடலே ஓடாகத் தேய்த்தார்களோ, யாருக்காக தங்கள் முழு கேரத்தையும் உழைப்பையும் செலவு செய்து கம்பிக்கையாய், நாணயமாய் கடந்தார்களோ அவர்களிடம் போய் பல்லெலாம் தெரியக் காட்டி ஞலும் பணம் வராது. ஒரு சில நல்லவர்கள் இரக் கப்பட்டு கொடுக்கலாம், ஒரு சிலர் கடளுகத்தர லாம், என்ருலும் ஒன்றிரண்டு கடவைகளுக்கு மேல் உதவி கிட்டாது.

பெரும்பாலும், முதலாளிகளிடமிருந்து தொழி லாளிகள் நேர்மையான, உரிய, பெருத்த கன்மானங் களே எதிர்பார்க்கக்கூடாது. வியாதியுற்ற காலக் திலே கூட அவ்வித உதவிகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்தால் எமாற வேண்டியது தான்.

ஒரு கடைமுத்லாளி. அவரிடம் நல்ல பெயர் பெற்ற, நாணயமான, யோக்கியமுள்ள உழைப்பாளி - கடைக்கணக்கர் வசதிகளில்லை. ஒய்வு இல்லை. உழைப்பு அதிகம். அப்படிப் பல வரு ஷங்க ள்