பக்கம்:அடியுங்கள் சாவுமணி.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


竖

நீங்:

உழைத்ததனுல் அவருக்கு காச நோய் கண்டது. அவர் இனி சரியாக - சிறைய உழைக்க முடி யாது எனக் கண்ட முதலாளி அவரை வீட்டுக்கு அனுப்பினர் சீட்டுக் கிழித்து. பணம் தரவில்லை, அன்பளிப்பாக போகட்டும். ஏட்டிலே பாக்கி என் பதற்காக, உள் ள அற்புச்சம்பளத்திலே கூடப் பிடித்துக்கொண்டார் ஒரு தொகையை, பணம் கட ஒகக் கேட்டார் உழைப்பாளி, கிடைக்கவில்லை. மருத்து அவர் கடையிலே இருந்தது தான் - கடன. கக் கேட்டார். மறுக்கப்பட்டது. விலே கொடுத்துக் கேட்டபோது கூட, பிளாக் மார்க்கெட் ரேட்டு’ தான் சொன்னர் முதலாளி கருரான விலை. கழிவு இல்லை என்று அந்தக் கணக்கருக்கு உண்மையான விலே கெரியும். உண்மையாக உழைத்தவர் தான். என்ருலும் கொள்ளே விலே'யில் தான் அவ ரு க் கு மகுக்த கொடுக்கப்படும் என்ருர் முதலாளி. அது பிளினஸ் பிளினளில் முதலாளிக்கு லாபம் தான் குறியே தவிர, உழைப்பவனின் உடல் கலம் அல்ல.

ஒரு தொழிலாளி. கை முறிந்து போயிற்று, மில்லிலே வேலை செய்யும்போது. அவரது அஜாக் கிரதையிஞல் அல்ல. எப்படியோ ஆபத்து விளக்து விட்டது. கையைக் குணமாக்கிக் கொண்டு திரும் பிய போது வேலே இல்லே என மறுக்கப்பட்டது. அக்தத் தொழிலாளி உழைக்க ஏமாற்றும் பேர்வழி யல்ல. எத்தனல்ல. உண்மையாக உழைத்தவர். உழைக்கத் தயாராகவும் இருந்தார். ஆனல், முத லானியின் அருள் பாலிக்கவில்லை.

இது பிஸினஸ் உலகிலே சகஜம்.

உழைப்பவர்களுக்கு அவர்களது உயிர் வீச்சய மில்லே. வாழ்க்கை கிச்சயமில்லை. வேறு கிச்சய