பக்கம்:அடியுங்கள் சாவுமணி.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


29

மில்ல. உழைப்புக்குப் பல கு க வருகின்ற சிறு கூலியிலே மிச்சம் இருக்க இடமுமில்லை, அதனுவே அவர்கள் வாழ வழியில்லே!

அதே வேளையிலே, பணம் கொழுத்தவர்கள் வீடுகளிலே கடக்கும் கோலாகலங்களைப் பாருங்கள் பணத்தின் மிடுக்கான கடனம் என்னென்ன செய் பத் தூண்டுகிறது என்று கவனியுங்கள்!

அதோ அ ங் த மாமிசபிண்டம் - பகட்டான பட்டுப்புடவை கட்டியிருப்பதால், கண்பறிக்கும் வைரங்கள் அணிந்திருப்பதால் பெண் என்றுதோன்று கிறது கண் சிமிட்டுகிறது. பிரமாத த் ல வ வி

வந்துவிட்டது போல் கடிக்கிறது,

அத்ளுல், முதலாளி ஐயாவின் செயல்களிலே பரபரப்பு டெலிபோன் மணியின் என கணப்பு. டாக்டர் ஸாரின் பிளஷர் பறக்க நேரிடுகிறது. டாக் ட வருகிருர், போகிருச். அவரது பையிலே பணம் விழுகிறது.

ஒரு அரண்மனை'யிலே சமூகம் அவர்களுக்கு: சிக்கு, ஏதோ உடல் கொஞ்சம் சுட்டது.சிறு காய்ச் சில், (ஜூரம்) தொழிலாளிக்கு அதுபோல் ஏற்பட் 'ட்ால், அலட்சியம் செய்துவிட்டு உத்திய்ோகத்துக்குப் போயிருப்பான். இல்லையெனில், அன்றைய சம்ப ள்த்திலே மண் தர்ன் ஆளுல், முதலாளி ஐயா.என் ருல்.....அவருக்கு அவுர்ே ராஜா கட்டிலில் ப்டுத் தார், மேலே போர்வை புரண்டது. என்ன, என் என்று கேட்டு உபசரண பண்ண ஆட்கள்.டாக் மிருந்துப் புட்டிகள். பழங்கள் - இன்னும் எவ்வளவோ!