பக்கம்:அடுக்குமொழி அகராதி.pdf/177

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

பிழைதிருத்தம்

பக்கம் வரி பிழை திருத்தம்
9 6 அயற்ச்சி அயர்ச்சி
41 15 கலங்கிட கலங்கி
51 22 உடுத்து உயிர்த்து
59 3 கழலுறுதல் கழறுதல்
61 14 கலைந்து கனைந்து
62 29 கிஞ்சுவாய் கிஞ்சுகவாய்
76 11 சாப்பாட்டிற்கு சாப்பாட்டிற்குக்
77 4 சிக்க சிக்கிச்
79 27 சீரழிதல் சீரழிதல்
96 7 முறுகாற்றுப் முருகாற்றுப்
98 13 துளிமலி துனிமலி
109 27 நீக்குபோக்கு நீக்குப்போக்கு