பக்கம்:அடுக்குமொழி அகராதி.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
12

அலறி உலறி ஆவி சோர்ந்து நிற்றல் (திருவா. 5-22)

அலறிக் கலங்கிடல்

அலறிப் புடைத்துக்கொண்டு ஓடுதல்

அலறி வாய்குழறி நொந்து அழுதல் (வில்லி. 27-253)

அலுக்காமல் சலிக்காமல்

அலுக்கிக் குலுக்கிக் கொண்டுவரல்

அலுக்கிக் குலுக்கிக் கொண்டு நடக்கும் தலுக்குக்காரி

அலுங்காமல் அசையாமல்

அலுங்காமல் நலுங்காமல் வண்டியில் செல்லல்

அலுங்கிக் குலுங்கிப் போதல்

அலுத்துக் களைத்துப் போதல்

அலுத்துச் சலித்துப் போதல்

அலுத்துப் புலுத்து வந்தவன்

அலுப்பு சலிப்பாயிருத்தல்-களைத் திருத்தல்

அலுப்பும் ஆயாசமும் (தீர)

அலுப்போ சலிப்போ கொள்ளாதவர்

அலைகுலையத் தலைகுலைய ஓடுதல் -(காத்தவராயன் கதை ப-58)

அலைகுலையாக்குதல் - நிலைகுலையச் செய்தல்

அலைத்துக் குலைத்துக் கெடுத்துவிடல்

அலைத்து வருத்துதல் - அலைக்கழித்தல்

அலைந்து உலைந்து அழிதல்-(திருப்பு 322)

அலைந்து உலைந்து நலிந்து துயருறல்

அலைந்து திரிந்து உழல்தல்

அலைமோதி அலைக்கழிக்கும், மனத்துள் சிந்தனைகள்

அலைவாய்த் துரும்புபோல் உழல்தல் (உண்ணா . பதி-2)

அவசரப்படாமலும் ஆத்திரப் படாமலும் காரியம் செய்தல்

அவசரமும் பரபரப்பும் கொண்டிருத்தல்