பக்கம்:அணுவின் ஆக்கம்.pdf/184

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

168

அணுவின் ஆக்கம்


துணி கோண்டு கண்ணாடிக் குழாயைத் தேய்த்தால் எழுகின்ற மின்சாரம் போன்றது அது. அடியிற் காட்டப் பெற்றுள்ள படம் இக்கருவியின் அமைப்பை நன்கு விளக்கும். (படம்-28).

இந்தக் கருவியின் நடுவில் மேலும் கீழுமாய் ஒடும் முடிவில்லாத பட்டையான பெல்டு ஒன்று இருக்கிறது. அது உலர்ந்த பட்டுப்போன்ற அரிதில்-கடத்தியால் இயற்றப்பெற்றது.

வான்-டி-கிராப் நிலை இயல் மின்னாக்கி
படம்-26

இந்தப் பெல்டிலே மின்சாரத்தை ஏறச் செய்ய முடியும். இதன் மேல்-கோடி ஒர் உலோகக் கோளத்தின் உள்ளே பொருந்தியிருக்கின்றது. பெல்டு சுற்றும்பொழுது அதில் ஏறிய மின்சார ஏற்றங்களைக் கோளத்தின் உட்புறமாக அது எடுத்துச் செல்கிறது. அங்கு அது கோளத்தில் பொருந்தும்படி மின்சார ஏற்றங்களைக்கொட்டிவிடுகின்றது ; கோளத்தில் மின்சாரம் திரள்கிறது.