பக்கம்:அணுவின் ஆக்கம்.pdf/263

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

உழவுத்தொழிலும் அணுவும்

247


 கடலையும் உண்டாக்கப் பெற்றுள்ளது. கதிரியக்கத்தால் உண்டாக்கப்பெறும் மாறுபாடுகள் யாவும் விரும்பத் தக்கனவாக இரா. ஒரு பண்ணையில் பயிர்கள்மீது அணுக்கதிர்கள் படுமாறு செய்யலாம்; அதனால், விரும்பத்தக்க மாற்றங்களையடைந்த தாவரங்களை மட்டிலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஒரு சிறந்தவகைத் தாவரம் கிடைப்பதற்குள் நூற்றுக் கணக்கானவற்றைக் கழித்து விடவும் நேரிடும்.

காமா நிலம்[1] என்ற ஏற்பாடு (படம் - 40.) பண்ணையிலுள்ள தாவரங்கள்மீது கதிர்களை விழச் செய்வதற்கு செய்யப் பெறும் ஒரு வழியாகும். மூன்று ஏக்கர் நிலத்தின் நடுவில் கறை பிடிக்காத எஃகுக் குழாய் ஒன்றில் சிறிதளவு கோபால்ட்டு-60 ஐ வைத்து மூடி வைப்பர், இப்பயிர் நிலத்தின் ஒரு மூலையிலுள்ள கட்டுப்படுத்தும் வீட்டிற்கும் கோபால்ட்டு-60 க்கும் இடையே கம்பிகள் மூலம் இணைப்பு உள்ளது. கோபால்ட்டு-80 ஐ ஒரு காரீயக் கவசத்தில்

வைத்து பூமிக்குள் தாழ்த்தும் வரை அந்தப் பயிர் நிலத்தில் யாரும் நுழைவதில்லை. தாவரங்களிடம் சடுதி மாற்றங்களை விளைவிக்கும் இந்தக் கதிர்கள் மனிதர்களுக்குத் தீங்கு செய்-


  1. 41 காமா நிலம் - gamma field