பக்கம்:அதிசய மின்னணு.pdf/89

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

உடல் கலப் பாதுகாப்பில் 8} உலோகத்தாலானது என்பதை ஏற்கெனவே குறிப்பிட் டுள்ளோம்). மின்னணுத்துப்புகள் படம் 48. புதிர்க்கதிர்க் குழல் நல்ல புதிர்க்கதிர்களை அடையவேண்டுமானல், மின் னனுக்கற்றை இலக்கின் ஒரு நுண்ணிய புள்ளியைத் தாக்கவேண்டும். இக்கற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியை விடாது தாக்கிக்கொண்டிருந்தால் அப்புள்ளிப்பகுதி உருகக் கூடும். ஆகவே, சில குழல்களில் நேர்-மின் வாயைச் சுழலுமாறு அமைத்து மின்னனுக்கற்றை இலக்கின் பல்வேறு பகுதிகளைத் தாக்குமாறு செய்யப்படுகின்றது. வேறு சில குழல்களில் எண்ணெய் அல்லது நீரை இலக்கின் பின்புறம் சுழலுமாறுசெய்து குளிர்விக்கப் பெறுகின்றது. குழலின் குறுக்கே ஒரு கற்றையாகச் செல்லும் மின் னணுக்கள் இலக்கில்ை திடீரென்று நிறுத்தப்பெறுகின் றன; அவை மிக வேகமாகவும் பெருவிசையுடனும் இலக் கினைத் தாக்கும்பொழுது கற்றையிலுள்ள அணுக்கள் நிலை குலகின்றன. இந்த அணுக்கள் திரும்பவும் தம்முடைய நிலையினை அடையும்பொழுது விடுவிக்கும் ஆற்றல் அலே களத்தான் நாம் "புதிர்க்கதிர்கள்" என்று வழங்குகின்ருேம். நம்முடைய உடலினுள் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை மருத்துவர் அறியவேண்டு அ. கி.-6