பக்கம்:அன்பின் உருவம்.pdf/103

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


திருமுறை மலர்கள் (பன்னிரண்டு புத்தகங்கள்) கி. வா. ஜகந்நாதன் எழுதுபவை

தமிழுக்கே வாய்த்த பெருமை, தமிழ் வேதம் என்று பாராட்டிப் போற்றப் பெறும் தேவார திருவாசகங்களை உடையதாக இருத்தல். சைவத் ಫ್ಲಿಕ್ತಲ್ಲ.5ರಾpಹತ್ತರ್ನ್ತಿಗಿ6ರ - இறைவனுடைய அருளின்பத்தில் கிளேத்த பெரியோர்களின் திருவாக்கு. படிப்பவரின் உள்ளத்தை உருக்குபவை. ஒவ் வொரு கிருமுறையிலிருந்தும் சில பாடல்களைப் பொறுக்கி அவற்றிற்குரிய விளக்கங்களைத் தமக்கே உரிய சிறந்த | Aತ್ಲಿ)றயில் ஆசிரியர் எழுதி வருகிரு.ர். ஒவ்வொரு திருமுற்ைக்

கும் ஒவ்வொரு புத்தகம்.

பத்து குபாய் அனுப்புகிறவர்களுக்கு இந்த 12 புத்தகங்களும் வெளி ஆக ஆக அனுப்பி வரப்பெறும்.

1. உள்ளம் கவர் கள்வன் ab. 1

' (திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை) 2. பின்னு செஞ்சடை ரூ. 1 (திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை) 3. சிற்றம்பலம் ரூ. 1 (திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - மூன்ரும் திருமுறை) 4. இரவும் பகலும் : . ,姆·1 (திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் . நான்காம் இருமுறை) 5. இன்பப் பிறவி ரூ. 1

(திருகாவுக்கரசர் தேவாரம் . ஐந்தாம் திருமுறை) . 6. பேசாத நாள் ரூ. 1 (திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் ஆரும் திருமுறை) 7. அருளாளன் . ரூ. 1 (சுந்தரமூர்த்தி நாயனர் தேவாரம் - ஏழாம் திருமுறை) 8. அன்பின் உருவம் f - ரூ. 1 (திருவாசகம். திருக்கோவையார்) 9. ஒளிவளர் விளக்கு (அச்சில்) ரூ. 1

(திருவிசைப்பா இருப்பல்லாண்டு) போன்: 88574 . . . தபால் பெட்டி: 14:57, அ முத நிலையம் லிமிடெட்

தேளும் பே ட்டை சென் ஆன. 18