பக்கம்:அன்பின் உருவம்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


. Ꮾ அன்பின் உருவம்

ஆராய்ந்து பார். இதையும் நுட்பமாக ஆராய வேண்டும்" என்று சொல்லியனுப்பினர்.

இளைஞர் சென்ருர். இப்போது பார்வைகளை ஆராய்ச்சி செய்யும் வேலேயில் ஈடுபட்டார். கூட்டத்தில் ஒருவர் தம்முடைய மார்பைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். மற்ருெருவர் தம் ருத்திராட்ச மாலையைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். வேறு ஒருவர் அருகில் நின்றவருடைய ஆடையைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். பின்னும் ஒரு வர் எங்கோ ஒரு மூலையை நோக்கினர். இப்படி வெவ். வேறு இடங்களில் பார்வையைச் செலுத்தினவர்கள் பலர். சிலர் இறைவனைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். இந்த வேறுபாடுகளேயெல்லாம் கண்ட இளைஞர் முதியவரிடம் வந்து தாம் கண்டதைச் சொன்னர், .

'முன்பு மெய்ப்பாடுகளாகிய இயற்கை விளேவும், கை கூப்பி வாழ்த்துவதாகிய செயற்கை விளேவும் ஒருங்கே ஒரு வரிடம் இருப்பதைக் கண்டாய். அப்படிச் சிலர் இந்தக் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடும். இப்போது இவர்களுடைய பார்வையிலிருந்து இரு வேறு வகையினர். இங்கே இருக் கிருர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டாய்.”

"உண்மை. இறைவனைப் பார்க்கிறவர்கள் ஒரு. சாரார்; மற்றவற்றைப் பார்க்கிறவர்கள் ஒரு சாரார்.' . "அப்படிச் சொல்லக்கூடாது. எல்லோரும் இறைவ சீனப் பார்ப்பார்கள். ஆனல் இறைவனே மாத்திரம் பார்த் துக்கொண்டே இருப்பவர்கள், இன்றவனேயும் மற்றப் பொருள்களையும் பார்ப்பவர்கள் என்று இரண்டு பிரிவா கப் பிரிக்கலாம். இறைவனேப் பார்ப்பவர்களிலும் இரு வேறு வகையினர் உண்டு.” -

"அது என்ன வகை?" 'அதற்கும் ஓர் ஆராய்ச்சி நடத்த வேண்டும்” என்று. சொல்லி முதியவர் சிரித்தார். r . . . . .