பக்கம்:அன்பின் உருவம்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


8." அன்பின் உருவம்

சொல்வது உண்மை. கண் காட்டி விட்டது உண்மை அன்பை” என்று வியப்பினுல் கூவினர்.

“என்ன கண்டாய்” என்று கேட்டார் முதியவர்.

“கண்டறியாதன கண்டேன். இறைவனேயே காணும் கூட்டத்தினரிலும் வேறுபாடு கண்டேன். அவனுடைய பல்வேறு அழகுகளைக் கண்டு அவர்கள் இன்புறுகிருர்கள். அந்த மெய்யன்பரோ இறைவனுடைய திருவடியையே உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தார்.”

'நீ உண்மையை உணர்ந்து விட்டாய். அன்பர்கள் இறைவனுடைய பேரழகில் ஈடுபட்டு அதனேக் கண்டு இன் புறுவார்கள். ஆயினும் அவ னு ைட ய திருவடியில் தான் அவர்களுக்கு காட்டம். அதுதான் அவர்களுக்குப் பற்றுக்கோடு இறைவனுடைய பெருமையை அவனுடைய உறுப்புக்கள் யாவும் காட்டுகின்றன. ஆயினும் அப்பெரு மானே அடையும் அன்பர்களுக்கு உரிய பற்றுக் கோடாக இருப்பது அவன் திருவடியே. மரத்தின் கிளே களும் கொம்புகளும் வளார்களும் இலைகளும் பலவாக இருந்தாலும் அதற்கு நீர் வார்க்க வேண்டுமானல் அடியில் உள்ள வேரிலேதான் வார்ப்பார்கள். அன்பர்களும் இறைவன் அடியையே கோக்கியிருப்பார்கள்."

. 'நல்ல உவமை சொன்னீர்கள்! அந்தத் திருவடி யிலே காட்டங் கொண்டு இவர்களும் கண்ணிர் விடு கிரு.ர்கள்.” - - - . .

இறைவனுடைய திருவடியைப் பற்றிக்கொள்வதல்ை அன்பர்களுக்கு அடியார்கள் என்றும், திருவடி சம்பந்திகள் என்றும் பெயர் வந்தன. தோளார், கையார், முகத்தார். என்று சொல்வது வழக்கம் அல்லவே. இறைவன் திரு. மேனி அழகைக் கண்ணுரப் பருகி இன்புற்ருலும் கடைசி யில் அமைதி பெற காடிப் புகுமிடம் திருவடிதான்.