பக்கம்:அன்பின் உருவம்.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அன்பின் உருவம்

பெரிய கூட்டம் இறைவனுடைய திருமுன் அவ னுடைய ஆரருளேப் பெறவேண்டுமென்ற ஆசையாலே கூடிய கூட்டம் அது. எல்லோரும் சிவ சின்னங்களை அணிந் திருக்கிரு.ர்கள். நெற்றியிலே திருநீறு, உடம்பெல்லாம் திருநீறு. கழுத்திலும் தலேயிலும் உருத்திராட்ச மாலை. கைகளைத் தலைமேல் வைத்துக் குவித்துக்கொண்டிருக் கிருர்கள். சிவபெருமானுடைய திருநாமங்களே உரக்கச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிருர்கள். போற்றி, போற்றி என்று வணங்குகிருர்கள். சய சய என்று வாழ்த்து கிரு.ர்கள். .

இந்தக் கூட்டத்தோடு சேராமல் இரண்டு பேர் தனியே பிற்கிருர்கள். அவர்கள், கூட்டத்தில் உள்ள சிவநேசச் செல்வர்களைக் கூர்ந்து கவனிக்கிருர்கள்.

'ஆ ! எவ்வளவு பெரியவர்கள்! இவர்களிடத்தில்

உள்ள சிவ பக்தியை என்னவென்று சொல்வது!" என்று ஒருவர் வியந்து பேசினர். அந்த இருவரில் அவர் இளைஞர்; மற்றவர் முதியவர். -

இளைஞர் கூறியதைக் கேட்டு முதியவர் முறுவல் பூத்தார்; "நீ எப்படி அறிந்தாய்?" என்ருர்.

'அவர்களுடைய கோலமும் கையைத் தலைமேல் குவித் திருக்கும் கிலேயும் இறைவனே வாழ்த்துகின்ற வாழ்த்தும் அவர்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றனவே! அவர்களைப் பார்த்தாலே அன்பின் உருவங்களாகக் காட்சி அளிக்கிருர்களே!"