பக்கம்:அன்பு அலறுகிறது.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


* , 18 அன்பு அலறுகிறது அதல்ைதான் என்னைப் பொறுத்தவரை அவர் மேல் கொண்ட அனபு உயிரையும் உள்ளத்தையும் ஒட்டித்தொட்டு வளரவேண்டுமென்றும், உயிரையும் உள்ளத்தையும் ஒட்டித் தொட்டு தேய்ந்து மாய்ந்து போக வேண்டுமென்றும் நான் விரும்பினேன். அந்த விருப்பத்தால் ஏற்பட்ட உள்ள கிறைவோடு தோழிகள் புடைசூழக் கையில் பாலுடன் அன்றிரவு கான் அவருடைய அறையை கோக்கிச் சென்றேன்ஆம், அதுதான் எனக்கு முதல் இரவு; அவருக்கு அது எத்தனையாவது இரவோ? இம்மாதிரியான எண்ண அலைகளின்மேல் கான் மெள்ள மெள்ள மிதந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது, சீக்கிரம் போடி, தாத்தா துரங்கிவிடப் போகிருர்!’ என்ருள் என் தோழிகளில் ஒருத்தி, என்னுடைய காதோடு காதாக.

  • தூங்கினல் என்ன டி, பாலை இவளே குடித்து விட்டுப் படுத்துக் கொள்கிருள்!” எ ன் ரு ள் இன்னுெருத்தி.

விடிந்ததும் விடியாததுமாக இருக்கும்போதே ஒருவருக்கும் தெரியாமல் கரைத்த மயிரைப் பிடுங்கி விடவேண்டாமா? சீக்கிரம் படுத்தால்தானே சீக்கிரம் எழுந்திருக்க முடியும்?” என்ருள் அவள். "அதுவும் சரிதான்!” என்ருள் இவள். கமாப்பிள்ளைக்கு இருந்த மொத்தம் முப்பத் திரண்டு பற்களில் மூன்றைக் காணுேமாமே?’ என்ருள் மற்ருெருத்தி.