பக்கம்:அன்பு அலறுகிறது.pdf/41

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


விந்தன் $9. அவ்வளவுதான்; முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு: சென்று அவர் கண்ணுடியின் முன் கின்ருர். இைந்தப்பக்கம் பாருங்கள்!” என்ருள் காந்தா. 'அந்தப்பக்கம் பாருங்கள்!” என்ருள் சாக்தா. 'இல்லை இல்லை; இந்தப் பக்கம்தான்!” என்ருள் அவள் மீண்டும். இ వ్రైు அந்தப் பக்கம்தான்!” என்ருள் வள் மீண்டும். அவர்கள் சொன்னது சொன்னபடி அவரும் தம் முகத்தை இப்படியும் அப்படியுமாகத் திருப்பித் திருப்பிப் பார்த்தார். எப்படிப் பார்த்தாலும் எந்தப் பக்கம் பார்த்தாலும் அவருடைய முகத்தில் குங்குமமும் இல்லை. மஞ்சளும் இல்லை. ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்; மறுபடியும் கலகல” வென்ற சிரிப்பொலி அவர்களிடையே எழுந்தது! அதற்குள் வெக் கீர் போட்டு விட்ட கான் வெளியே வந்து, அவர்களுக்கு என்ன வேலை, நீங்கள் போய்க் குளித்துவிட்டு வாருங்கள்!” என்றேன்; அவர் சென்ருர். கதேவலேயே, அதற்குள் மனோவி கிழித்த கோட்டை மாப்பிள்ளை தாண்ட மாட்டேன். என்கிருரே?’ என்ருள் காந்தா. -- え எப்படித் தாண்ட முடியும் கேற்று வரை தா அவர் இந்த வீட்டுக்கு எஜமானர். இன்று :ج இவள் எஜமானியாகிவிட்டாளே!' என்ருள்: