பக்கம்:அன்பு அலறுகிறது.pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


4. செவிக்கு எட்டாத சிரிப்பொலி என்னத்தைச் சொல்வேன், போங்கள்-கடவுள் பொல்லாதவர்; ரொம்ப ரொம்பப் பொல்லாதவர். வயிற்றுப் பசிக்காக ஒருவனை ஒருவன் ஏமாற்று வதையாவது அவர் மன்னிப்பார்; சதைப் பசிக்காக ஒருவனை ஒருத்தியும், ஒருத்தியை ஒருவனும் ஏமாற்று வதை அவர் மன்னிக்கவே மாட்டார். அதற்காக எவன் எந்த வேடம் தாங்கி கடித்தாலும் சரி, அந்த வேடத்தை அவர் உடனே கலைத்தெறிந்து விடுகிருர். அது மட்டுமல்ல; அதன் காரணமாகத் தன்ஜனத் தானே ஏமாற்றிக்கெண்டு அவளோ, அவனே தவிக்கும்போது அவர் சிரிக்கிருர், கைகொட்டிச் சிரிக்கிரு.ர். ஆனல் மனிதன் என்ன கினைக்கிருன்? என்ன பேசுகிருன்? தன்னலத்துக்காக அன்பைக் கொல்லும் போதெல்லாம், தான் அதை வளர்ப்பதாக கினைக் கிருன்; வளர்ப்பதாகப் பேசுகிருன். அப்படி நினைக்கும்போதெல்லாம், அப்படிப் பேசும்போதெல் லாம் தன்னைத் தானே அறிஞ'கைத் தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டு, சுண்டலுக்காகத் தாளம் போடும் பஜனை கோஷ்டி போல் தனக்கென்று தாளம் போடத்