பக்கம்:அன்பு அலறுகிறது.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ťy அன்பு அலறுகிறது அனுபவிததபடி காவலைப் பிரித்தேன்; கண்ணுங் க ரு த் து ம் அதன் பககங்களை ஒவவொன் ருகப் புரட டுவதிலே கலக்தன. அதறகுப் பின் எப பொழுது துரங்கினேனே, அது எனக்குத் தெரியாது. ஒரு கன வு; அந்தக் கனவிலே கட்டழகி ஒருத்தி கனிவே உருவாய் வந்து கின் ருள. எயார் அம்மா, நீங்கள்?' விரக்தியுடன் அவள் சிரித்தாள். கரன் சிரிக்கிறீர்கள்?" உண்மையாகவே என்னே நீங்கள் உங்களுடை ய அம்மாவாக கினைக்கிறீர்களா?” க:ஆமாம். இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கும் ஒவ் வொரு பெண்ணையும் கான் என்னுடைய அம்மாவாகத் தான் கினைக்கிறேன்; அதுதான் எங்கள் தமிழ்நாட்டின் பண்புங் கூட!' கிேஇனப்பது சரி; அதன்படி கடக்கிறீர்களா?” கடக்கிறேன் அம்மா, கடக்கிறேன்!” :: உங்களுக்குத் .ெ த ரிங் த பெண் ஒருத்தி, உங்களுக்குச் சரிசமானமான வயதுடையவளாக இருந்தால் ' அதெைலன்ன வழிவழியாக வந்துகொண் டிருக்கும் பெண் குலமே தாய்மைக் குலந்தான், எங்களுக்கு"