பக்கம்:அன்பு மாலை.pdf/48

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


42 - அன்பு மாலே

சூதாம்பொய் வாழ்க்கையிலே கடைசியிலே வந்து தொல்லைதரும் காலனவன் வருங்காலை நீங்கள் ஏதாங்கண் செய்வீர்கள்? அதை ஒர் மின், இங்கே

எய்திடுவீர் முனிராம சுரத்குமார் மாட்டே, 100 காசினியில் - உலகத்தில் தம் குறை ஏதோ அதையெல்லாம்.

ஏது ஆங்கண் செய்திடுவீர்கள் - அப்போது என்ன செய்வீர்கள். ஓர் மின் . எண்ணுங்கள். .

மீன்பிடிக்கக் காத்திருக்கும் வலைஞன்போல் ஆவி - - ಮೌgುಹT&ು வலைபோ டக் காலன் வரு வான்காண்; நான்பிடித்தே அகங்காரம் கொள்ளுபவர் எல்லாம் நாசமாய்ப் பொய்வாழ்வை வீணுக்கு வாரே, தேன்பிடித்த திருச்சொல்லான் ஞானமுனி அருணைத்

திருநகரில் வாழ்கின்ற ராமசுரத் குமாராம் கோன்பிடித்த நெறியினிலே சென்றவன்பால் கூடிக்

குளிரடியே தஞ்சமென வீழ்வீர்கள் நன்றே. 1 0 1 sts பிடித்தே - நான் என்னும் சொல்லைப் பற்றி. • .

திண்ணமென எதனைநாம் சொல்லுகின்ருேம்? இங்கே சேர்கின்ற யாவையுமே பொய்யாகிப் போகும்:

எண்ணமெலாம்.பொய்யாரும்:பேச்செல்லாம் பொய்யாம் - இயற்றுகின்ற செயலெல்லாம் பொய்யாகும் என்றே

நண்ணறிவில் கர்ந்தறிந்து பார்த்தனிரேல் நீங்கள்

நாளும்நல் ஞானத்தைப் பெறுவதற்கு முயல்வீர்.

அண்ணலவன் திருவருணே நகர்தன்னில் இருப்பான்,

அருள்ராம சுரத்குமார் தன்பாதம் சேர்மின் 102 கர்த்து அறிந்து- அணுகி அறிந்து

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அன்பு_மாலை.pdf/48&oldid=535569" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது