பக்கம்:அன்பு மாலை.pdf/59

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அன்பு மாலே 53

அல்லாத பேர்க்கெல்லாம் இவன்பித்த வைான்;

அவன் சொல்லை யார்கேட்பார் என்றுரைத்தே திரிவார்; கல்லார்கள் ஆளுலும் காதலுடன் வந்தால் - -

கருணைபெற லாம்ராம சுரத்குமார் மாட்டே. 13 I

பொல்லாங்கு - தீமை. ஆரும் - இருக்கும்.

ஒங்காரப் பொருளாகி வேதமெனும் உறையுள்

உறைகின்ற மேம்பொருளாய் இருக்கின்ற பிரமம் யாங்காணும் வகையின்ருல்; அதன்தன்மை யாவர்

இங்கெடுத்தே இசைப்பார்கள்? எல்லாம்.பொய் என்றே தாங்கெடுத லோடு பிறர் தம்மையுமே கெடுக்கும்

தன்மையுளார் மலிந்த இந்த உலகத்தில் அம்மா யாம் கண்டே ம் நீகாணக் காட்டுவேம் என்னும்

இயல்புள்ளான் ராமசுரத் குமாராகும் யோகி. 132

கல்லாத கல்வியெல்லாம் கற்ருர்கள் மாட்டுக்

கதிர்விடுநல் உள்ளத்தே சோதியென நிற்பான்; நல்லார்க்கு நல்ல வளுய் நம்பினவர் தமக்கே

நாட்டத்தில் மிக நன்மை காட்டுகின்ருன் இவனே, பொல்லாதார் ஆலுைம் இவன்முன்னே போந்தால் புக்கடங்கிச் சாந்தியொடும் நிற்கின் ருர் அம்மா! எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருக்கின்ற பொருளை

இவன்காட்டு கின்ருன்ராம் சுரத்குமார் ஞானி. 138

பலபேசிப் பலசொல்லிப் பலகாலும் திரிந்து பலர்பாலே ஐயங்கள் கேட்டிருந் தாலும் சிலசொல்லக் கற்கின்ற பெரியார்தம் மாட்டே

திகழும்ஒரு சொல் ஐயம் போக்குகின்ற தென்பார்: அலகில்லா ஐயங்கள் இருந்தாலும் அவன்பால் -

அரைக்கணத்தி லமர்ந்திருந்தால் நாம்ேதான் தெளி நிலைபெரியான் திருவருணை மாநகரில் மேவும் (வோம்: நீதனவன் ராமசுரத் குமாராகும் யோகி. I 34

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அன்பு_மாலை.pdf/59&oldid=535580" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது