பக்கம்:அமல நாதன்.pdf/60

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

புதுத் தீவு. புகுதல் po rன். காட்டிக்கொள்ள விரும்பாதவர்கள். தம் மதிப்பாம் குனத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்த ை இவ்வளவு கூறுவானேன்? அங்கிருந்த இரவலர் * 碧 -- - * - - - + அரும் காமர்கக்சென்று பிச்சைகேட்கும் பழக்கத்தை . .ே நீக்கித் தம் வறுமையையும் வருத்தத்தையும் னiங்து கொடுப்பவர் உதவியைமட்டும் பெற்று வாழ் .து வந்தனர்.

  • " இராதும உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து கடுக உலகியறறி யான்’

a ன் பது அவர்கள் கொள்கை போலும்!

இத்தகைய அருங்குணம் வாய்ந்த மக்களைப் i க்க அவர்கள் பண்பாட்டை வியந்து சென்ற அ. ச.கா,கன், இரவு வந்ததும் ஒரு குடிசையை அ ைதான். அது அக்கம்பக்கத்தில் தன்னைப்போல .ே குடில்களைக் கொண்டகாக இல்லாமல் தனித்து ஆக .க.மு. அக்த இடத்தையே அமலநாதன் அடைக் கான். அக்கக் குடிசைக்குரியவர் முதலில் அமல 1. கஃனங் கன் அகத்தில் அனுக ஆதரவு அளிக்க 'ல் என்று.இம் அந்த இரலுைக் கழிக்கவேண்டி ஜீ டிக்க பின், கான் அன்று தங்குதற்குக் கட்டணம் ப்ெபதாகக் கூற, அக்குடிசைக்குரியவன் அமல. கு, உணவும் உறையுளும் ஈந்து அன்பு காட்டி . இக்க மனிதனது சுபாவம் அமலாகனுக்குப் ', வில்லை. இவன் கன்னிடம் உள்ள சிறு , பும் திருடிககொள்வானே ? என்றும் அச்சங் ... பன். அமலநாதன் எண்ணியது உண்மை தான். அக்குடில்வாசி கொடியவனே. அவன் இவ்

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அமல_நாதன்.pdf/60&oldid=687723" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது